Sist oppdatert: 22.02.2011 05:58

Vår borgerplikt – hva er det?

ROLF GUNNAR OLSEN

På nyhetene kan vi se at tusenvis av mennesker rundt i verden stiller opp demonstrasjoner for å prøve å få innført demokrati i sine hjemland.
Mange risikerer sitt liv for å endre på styresettet i landet sitt. Noen steder forsvarer myndighetene seg med skarpladde våpen og skyter mot forsvarsløse mennesker. Men ønsket om demokrati og medbestemmelsesrett blir ikke drept.

Her i vår beskyttede og demokratisk styrte del av verden ser vi på nyhetsreportasjene med forskrekkete øyne.

Er vi klar over de verdier vi har, vi som lever i et fritt og demokratisk styrt samfunn?

Er vi villige til å ta de forpliktelser som det er å være innbygger i Norge.
Vår borgerplikt er ikke bare å levere en stemmeseddel når det er valg.

Vår borgerplikt er å ta medansvar for dette samfunnet. Ta på oss oppgaver som må løses i samfunnet, for fellesskapets beste.

Nå er det kommunevalg om noen måneder. Da skal det velges representanter til et kommunestyre i hver kommune her i landet.

Å bli valgt inn i et kommunestyre er et tillitsvotum fra de andre i lokalsamfunnet. Menneskene rundt oss forteller hvem de tror kan styre kommunen videre på en god og gjennomtenkt måte.

Å bli spurt om å stå på ei liste til et kommunevalg er også et tillitsvotum, og det håper jeg folk føler.

Å ta imot et tillitsvotum og kanskje bli valgt, er å ta ansvar og vår viktigste borgerplikt.
Vårt samfunn kan ikke fungere uten at det finnes noen som vil gjøre dette, og vi skylder å vise disse menneskene respekt, de tar jo ansvar for at det norske folk fortsatt skal ha det godt.