Sist oppdatert: 26.02.2011 07:26

Veglaget informerer

HARALD LIODDEN, FOR STYRET I NESBYEN–HEDALEN VEGLAG
 

Etter at det ble reist spørsmål i kommunestyret med påfølgende referat i avisa Valdres finner styret i veglaget grunn til å gi følgende informasjon.

Parkeringsrestriksjonene som er innfør t på Teinvassåsen, er forårsaket av at biler parkert langs veikanten fra tid til annen hindrer brøytemannskapet i å komme fram.
 

Det blir fremstilt som om dette er et problem som har oppstått etter at vegen ble privatisert. Det er ikke riktig. Vegen har ikke blitt smalere, og problem med parkerte biler er ikke av ny dato. Løsningen er også den samme, nemlig parkeringsrestriksjoner.
 

 Da Martin Eriksen brøytet, måtte det også innføres parkeringsforbud med tilsvarende skilting. Skilting og informasjon ved bommene er det som gir hjemmel  for bøtlegging og /eller borttauing, noe som i enkelte tilfeller er nødvendig.
 

Problemet er altså ikke dagparkering på fine godværsdager. Problemet oppstår når biler står parkert dag og natt, kanskje en hele uke under alle slags værforhold. Styret har derfor en pragmatisk holdning til håndhevelsen av parkeringsforbudet. Derfor sa jeg i kommunestyret som svar på reiste spørsmål at ingen dagparkerte biler blir bøtlagt eller borttauet på en godværsdag. Er det derimot snøvær og/eller vindvær, vil alle parkerte biler langs veien risikere å bli fjernet dersom de hindrer brøyting, enten de har stått en time eller en uke. Her må den enkelte bileier bruke hodet!
 

Det kan også nevnes at det jobbes med å finne egnet parkeringsplass for dagparkering.  Vegstyret ønsker selvfølgelig at vegen brukes mest mulig og har tatt initiativ til fremtidige parkeringsløsninger, dette i samarbeid med  Hedalen Bygdeutvalg og aktuelle grunneiere. Dette vil sannsynligvis kreve en grunnlagsinvestering som må finne sin økonomiske løsning. Vegstyret har så langt sagt seg villig til å bekoste brøytingen.