Sist oppdatert: 07.02.2011 20:17

Når teknologien svikter

ARNE HEIMESTØL
 

I en serie artikler setter Hedalen.no søkelyset på IKT i skolene i Sør-Aurdal. Først ut er Sør-Aurdal ungdomsskole som har 107 elever.

 

Å kunne bruke digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet på lik linje med å kunne lese, regne og uttrykke seg skriftlig og muntlig i alle fag og på alle trinn. Dette leser vi i Kunnskapsløftet, læreplanen for norsk grunnskole, som ble tatt i bruk i 2006.

 

Både datautstyr og kommunikasjon mot nettet og servere har i lengre tid skapt utfordringer på SAUS. 
– Når mange ting svikter, fører det til lite bruk av IKT, sier rektor Jan Henrik Bakke. – Teknologien må på plass slik at den fungerer mer stabilt når elever, lærere og administrasjonen skal bruke den.

 

Bakke forteller at IKT Valdres, som nå har overtatt driftsansvaret for IKT-utstyret, har lagt ned mye arbeid for å løse de tekniske utfordringene skolen står overfor. Noen problemer er løst, men nye utfordringer har dukket opp, forteller den nytilsatte rektoren som kommer med følgende sammenligning:
– Det hjelper ikke å ha en ny bil som skal være bedre enn den gamle hvis den ikke starter når det er kaldt. Påloggingsproblemer både for elever, lærere og administrasjon er eksempler på dette.

 

Les rektor Bakke sine orienteringer nedenfor.