Sist oppdatert: 02.02.2011 17:28

Venneforeningen møtes fredag.

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Fredag 4. februar kl. 19.00 er det årsmøte i Hedalen Skoles Venner på skolen. Skolesaken utløste etablering av foreningen i fjor vår, og det ble lagt ned 811 dugnadstimer i løpet av 2010. Nå er tid for årsmøte. Styret vil orientere om videre planer, og vi stiller med store ører –  vi vil lytte til innspill fra skolens mange venner.

 

Vi håper at elever, ansatte på skolen, foreldre og alle andre som deler foreningens mål og visjoner, møter opp denne kvelden.


Sør-Aurdal kommune har bevilget 300 000 kroner som skal brukes til investeringer på skolen. Styret mener vi med disse midlene kan komme langt i å løse viktige utfordringer, blant annet i å stoppe videre forfall som følge av vanninntrengning i bygningen.


Så sysler vi med tanker om å gjøre noe med skolekjøkkenet i 2012. Her er vi i gang med å sette ned en plangruppe. Dette prosjektet er viktig for skolen, men av like stor betydning for lag og foreninger som bruker bygdas storstue til mange arrangement.

 

I fjor startet vi med små økonomiske midler og mange villige hender. Venneforeningens økonomi er bedre i året vi nå er inne i, og vi tror ikke dugnadsviljen er død. Hvis mange bidrar med et mindre antall timer, vil timetallssummen bli høy. Samtidig er vi opptatt av at HSV ikke skal drive rovdrift på bygdas befolkning.

 

HSV har ingen medlemskontingent, og alle som er enige i vedtektenes paragraf 1 og 2, kan være medlemmer. Velkommen til årsmøte!