Sist oppdatert: 03.02.2011 17:06

Bli medlem i Hedalen Helselag!

SIGRID HAUGEN
 

Hedalen Helselag ble stifta i 1913, og har i disse snart hundre åra betydd svært mye for folkehelse, trivsel og framgang i bygda vår. Første oppgave var å skaffe sjukesøster, seinere har oppgavene endra seg i takt med tidas behov.

Takket være allmenn oppslutning og medlemskap, samt store gaver opp gjennom åra, har laget vært i stand til å bidra med betydelige beløp når store løft skulle tas.

Aktiviteter nå:
I 2010 hadde laget datakurs for seniorer, som i 2011 følges opp med datakafe på Fjellsyn torsdager kl. 12 – 15.

Trimaktiviteter i samarbeid med idrettslaget og Hedalen.no starta i januar 2011.

Laget eier eget hus, Fjellsyn, med 4 utleieleiligheter, og støtter årlig mange gode tiltak i bygda. I 2010 har laget gitt bidrag til natur- og kulturstien, bedehuset, løypelaget, sangkoret, musikkorpset, tiltak i skolen, helsestasjon i ytre del og støtte til eventuell friskole i Hedalen.

Hver høst arrangeres tur for pensjonister, og alle over 80 år inviteres til middag på Hedalsheimen i november. På Hedalsheimen er det også tilbud om gratis fotpleie 2 ganger årlig for alle over 67 år.

Trettendagsbasaren bidrar til inntekter, men vi trenger flere medlemmer for å sikre et bra aktivitetsnivå også i tida som kommer.

Medlemskap koster 300 kroner i året for enkelt medlem, 450 for familie. Meld inn hele familien, det lønner seg! Gå inn på http://www.nasjonalforeningen.no/no/Medlem/  eller kontakt et av styremedlemmene.

Du kan støtte helselaget ved å gi det din grasrotandel!
Følg også med her: www.hedalen.no/helselaget.

 

Etter årsmøtet i 2010 er styret sammensatt slik:

 

Svein Harald Lie, leder

Ola Einar Grøv, kasserer

Sigrid Haugen, sekretær

Hilde Aspholt, styremedlem

Oddbjørg Brenden Hansen, styremedlem

Kari Haglund Nordby, styremedlem

Varamedlemmer: Gunnar Hansen, Synnøve Lia, Synøve Bakken

Opplysningsleder: Anne Marie Skinnes Lie

 

Helselaget er en arena der du er velkommen med både dine ideer og din innsats!  Første anledning er årsmøtet 16. mars 2011.