Sist oppdatert: 05.02.2011 06:16

Viktig registreringsarbeid

TEKST: ELLING FEKJÆR
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Valdresmusea AS har engasjert Rigmor Brenden til å registrere alt som finnes inne i husene på Bautahaugen - og det er mye av alle slag!

Gjennom tidene har bygdefolk, utflytta hedøler og andre gitt en mengde gjenstander og redskaper til Bautahaugen. Dette for at Bautahaugen skal fremstå som et fullverdig museum, som viser hvordan folk har levd og virket i Hedalen, Vassfaret, i skogen og fjellet gjennom tidene.


Her registreres vanter med nydelig broderi på fastsatt skjema.

Vi har masse flott og verdifullt inventar og gjenstander i alle hus. Noe har vi også "på lager i det brannsikre rommet og i uthus. Samlingen har også mye gammelt butikkinventar, noe gammelt tekstil og klær, åklær og annet håndtverk, hesteredskap, redskap til bruk av ulike håndverkere som skredder, skomaker, hjulmaker, snikker, smed m fl. 

Folk har vært svært flinke til å gi gjenstander til Bautahaugen. Heldigvis får Bautahaugen fortsatt gjenstander. Et museum skal også vise nyere historie helt opp til vår tid. Vi tar derfor i mot gjenstander også av nyere dato. Det er også historie! Men gjenstandene må ha en viss verdi for å vise hvordan folk har levd og innrettet seg. 


Her har vi fått inn gamle stoffprøver. Ellers sees ei svært verdifull ”egghøne” fra Porsgrunn porselensfabrikk.

Alle gjenstander - små og store - blir nå registrerte. Hver gjenstand får et nummer og blir beskrevet nøye. Hva det er for noe/ heter/kalles.

Når et redskap registreres,  skrives det hva det er brukt til,  ca. hvilket årstall det ble laget/produsert, og hvem som er giver. For hver gjenstand/redskap/klesplagg skal så mye informasjon som mulig skrives ned. 

Arbeidet er tidkrevende. Det skal utføres pålitelig og nøyaktig.


Tegerkorg fra Bergsrud.

Rigmor Brenden med sin store interesse og kunnskap for alt gammelt, utfører her et svært viktig arbeide for framtida. Bautahaugen sitter med kunnskap og opplysninger om de fleste ting. Denne informasjon tar nå Rigmor seg av. Har vi ikke kunskap og informasjon om en gjenstand, forsøker Rigmor å finne ut av det. Alt blir registrert på data. 


Innsiden av lokket på ei ”smørbal” fra Bergsrud fra 1700 tallet. Denne gjenstanden har mye symbolikk.  Symbolikken er veldig gammel, og spennende.

Alle skrifter, bøker og bilder er det Jahn Bøhre Jahnsen fra Opplandsarkivet som tar seg av. Alt dette blir sirlig arkivert i det brannsikre rommet på Bautahaugen. NB Har du bilder fra tidligere tider tatt i Hedalen, i skogen, fjellet, Vassfaret eller i omkringliggende bygder og gjerne av ulike gjøremål og hendelser eller av hus, garder, setrer, veger/stier ol., vil vi gjerne ha dette i arkivet på Bautahaugen. Dette kan vise svært verdifull kulturhistorie i framtida.

Før innlevering, husk å skriv så mye informasjon som mulig om bildet og hvem som er informant/giver.


På denne døra finner vi også igjen mange gamle symboler, og fargene er originale.