Sist oppdatert: 05.02.2011 23:21

2 millioner til fylkesveg 243

ARNE HEIMESTØL
  Etter betydelig politisk press skal det nå skje noe på den svært nedslitte fylkesvegen 243 fra Nes i Ådal til Hedalen. 3253 meter skal få vedlikehold for 2 millioner kroner i 2011.

– Strekningen som skal asfalteres i år, er fra km 5,079 til 8,331 km.  Grunnen til at vi tar denne, og ikke begynner fra enden ved E16, er at den skiller seg ut som den dårligste, opplyser samferdselssjef Gro Rygsether Solberg.

– Når det gjelder tiltak, har vi planlagt asfalttiltak i form av punktvis oppretting og slitelag. Før dette vil det bli gjort en grøfterensk, og det er noen steder som krever litt masseutskifting. I tillegg er det tenkt å skifte en stikkrenne som på vegbildene tyder på å være dårlig. Endelig omfang av forarbeider vil bli bestemt i befaring så snart forholdene tillater det.

Ordfører Kåre Helland (Sp) opplyser at både han og fylkesordfører Audun Tron har forsøkt å få til møte om vegstrekningen med ansvarlige myndigheter på buskerudsida, men dette har ikke lyktes til nå.

Lars Elsrud (H) har også engasjert seg i saken, og han har fått tilbakemelding om hva som skal skje fra partikollega Dag Øyvind Henriksen fra Nes.

I regi av småsamfunnsprosjektet ble det i 2006 gjennomført en befaring på strekningen Nes–Hedalen. Sør- Aurdal kommune, Ringerike kommune, Oppland fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør, Statens vegvesen Region øst samt lokale stortingsrepresentanter deltok. Vi mener å huske en munter bemerkning under befaringen om at det kunne være skummelt å sykle vegen til Nes ettersom laustennene kunne gå tapt.