Sist oppdatert: 07.02.2011 20:28

Nominasjonsmøtet i Sør-Aurdal Høyre

LARS ELSRUD

 

Sør-Aurdal Høyre avholdt 1. februar 2011 sitt nominasjonsmøte. Her ble det vedtatt en liste med 9 personer med god spredning både hva geografi, alder, bakgrunn og kompetanse angår.

 

Lista er også så nær en kjønnsfordeling på 50/50 det går an å komme på en liste med 9 personer, og det er nominert ungdomskandidat på tredje plass. Nominasjonsmøtet forhåndskumulerte de to øverste og ga også styret fullmakt til å etterfylle lista.

 

Nominasjonsresultatet

  1. Olav Kristian Huseby, Hedalen

  2. Rasmus Piltingsrud, Begna

  3. Magnhild Huseby, Hedalen

  4. Espen Blåfjelldal, Bagn

  5. Else Turid Storsveen, Bagn

  6. Berit Haga Bakke, Hedalen

  7. Ann Signy Heiebråten Stensrud, Bagn

  8. Amund Grønhaug, Hedalen

  9. Bjørn Storrø, Bagn

Avslutningsvis

Som leder av nominasjonskomiteen er undertegnede veldig fornøyd med Sør-Aurdal Høyre sin liste for kommunestyreperioden 2011–2015.

I tillegg er Lars Elsrud fra Sør-Aurdal Høyre på 7. plass på Oppland Høyre sin fylkestingsliste for perioden 2011- 2015.

 

Det å støtte opp om Høyre ved høstens kommune- og fylkestingvalg, vil med denne listen og sammenhengen mellom kommune- og fylkespolitikk, være et godt alternativ for velgere i Sør-Aurdal. En stemme vil også være et signal om støtte til Høyre sin sentrale politikk om kvalitet i skolen, fokus på samferdsel og bedre veier, helse- og omsorgstjenester mest mulig tilpasset brukerne og mest mulig grunneierstyrt og lokal forvaltning. Sammen med trygge lokalsamfunn og fokus på å tilrettelegge for lokal verdiskapning er dette grunnmuren i Høyre sin politikk de kommende årene.

 

Lars Elsrud

leder av nominasjonskomiteen og Sør-Aurdal Høyre