Sist oppdatert: 21.01.2011 10:27

”Livslyst – når det røyner på”
Rehabiliterings og mestringstilbud for kreftpasienter og pårørende i Valdres

MAY NESS
 

Når livet bestemmer seg for å ta en u-sving inn i et nytt og truende landskap, beveger du deg inn i det ukjente. Enten du er pasient eller pårørende. Du vet kanskje ikke hvor ferden ender – og det er lett å oppleve tap av kontroll.

”Livslyst- når det røyner på” er et tilbud til deM som ønsker å lære mer om hvordan man kan får mest mulig kontroll over sin egen situasjon og tenke konstruktivt rundt sin egen tilstand ved alvorlig sykdom.

Kurset bygger på kognitiv teori og ”mindfullness”/ oppmerksomt nærvær. Teorigrunnlaget vil også være nyttig å bruke ute i ordinær praksis i møte med mennesker i krise. Kurset skal gi kunnskap om hvordan tanker og følelser påvirker hverandre og gi kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne mestre hverdagen for pasienter og pårørende.

Gode tilbakemeldinger
I 2010 har Kreftforeningen holdt xx kurs over hele landet. Responsen har vært stor og positiv, og i 2011 skal det gjennomføres ca. 100 kurs landet over.

I Oppland gjennomføres to kurs for pasienter og pårørende denne våren: det første i Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang i Valdres, Etnedal, Nord Aurdal og Sør Aurdal 9. og 10.februar og 16. og 17.februar.
Sted: Fagernes Hotell
Tidspunkt: kl. 13.00–16.00 alle fire dager (3t x 4)

Det andre kurset foregår i Gjøvikregionen og starter opp 5. april.

Kurslederkurs for helsepersonell
På bakgrunn av den store etterspørselen og de gode tilbakemeldingene fra deltakerne, ønsker vi å arrangere kurs i samarbeid med helsepersonell fra kommunene, for å nå enda flere pasienter og pårørende.

Samtidig som kurset arrangeres for pasienter og pårørende tilbyr vi kurslederkurs til utvalgte fagpersoner slik at vi kan arrangere flere kurs, samt bidra til økt kunnskap, kompetanseheving og samarbeid med kommunenes fagpersoner kreftsykepleiere/kreftkontakter i samme område.

Planen videre etter kurslederkurset er en oppfølgingsdag med erfaringsutveksling på et senere tidspunkt.
På sikt er det ønskelig fra vår side at de med kurslederkurs er med som kursledere på fremtidige kurs i regionen. Utgifter knyttet til fremtidige kurs for eksempel annonser, kurshefter til deltagerne og lignende dekkes av Kreftforeningen.

Vi ønsker å invitere 1–2 personer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang i Valdres, Etnedal, Nord Aurdal og Sør Aurdal til kurslederkurs.
Dato: 9. – 10. og 16. og 17. februar.
Tidspunkt: kl. 09.00 – 12.00 alle fire dager. Et utvalg av kurslederen vil også delta som observatører på kurset for pasienter og pårørende for å lære modeller og metoder i kursgjennomføringen.
Sted: Fagernes Hotell.

For mer informasjon og påmelding innen 1. februar for begge gruppene til:
May Næss, Mobil 93005147,
E- post: may.ness@kreftforeningen.no 
Anne Skyberg Røseng, Mobil 97088064,
E-post: anne.skyberg.roseng@kreftforeningen.no 

Kreftforeningen dekker utgifter til kurslederkurset (reise, mat og kursmateriell. v/ behov dekkes også overnatting).
Utgifter i forhold til å fristille arbeidstid til kurstiden og kurslederkurset dekkes av arbeidsgiver.