Sist oppdatert: 22.01.2011 07:19

God påmelding til fem års pilegrims-vandring 2011

JAHN BØRE JAHNSEN
 

Det er fem år siden ordfører Knut Torgersen i Sør-Aurdal skar over snoren utenfor Hedalen stavkirke og åpnet Pilegrimsvegen i Valdres ved starten på den første fellesvandringen i 2006. Et lite jubileum.

 

 

Men arbeidet med pilegrimsvegen startet i 2004 og komiteen hadde en prøvevandring i 2005. Siden har vi hatt fellesvandringer hvert år, det har vært flere kortere gruppevandringer, det har vært vandring med innsatte, med konfirmanter, og flere enkeltvandrere.

 

Årets fellesvandring fra Hedalen til St. Thomas kirken på Filefjell går 1. – 9. juli. En deltaker i fjor ga denne rapport: ”Jeg tenkte å lage en liste med ris og ros, en slags evaluering av turen fra min side. Men kolonnen med ”ris” ble helt tom og kolonnen med ”ros” helt full”.

 

Jungeltelegrafen må ha gitt gode tilbakemeldinger, for det er allerede 13 personer som vil gå hele vegen, og to vil gå de tre første dagene. Det er svært bra til at vi ennå er i januar. Vi pleier av praktiske årsaker å sette en grense rundt 25 deltakere, selv om vi noen ganger har hatt flere. Vi oppfordrer valdriser som kunne tenke seg å oppleve Valdres til fots i sakte tempo å melde seg på snarest. Sett av en uke til dette i sommer.  Pilegrimsprest blir prost Anne Hilde Øigarden, og undertegnede er turleder.

 

I forbindelse med fem års jubileet planlegges også et seminar om praktisk pilegrimsvandring for vandringsledere og -organisatorer i mai og det kan bli en ny tre dagers vandring med innsatte fra Slidreøya til Filefjell i juni.

Konfirmantvandringer arrangeres i flere kommuner. Vi ønsker alle enkeltvandrere velkommen langs pilegrimsvegen, der vi har omkring 30 overnattingsmuligheter på plass. Merking og rydding av vegen foregår hele tiden, ofte av de lokale sokneråd. I 2010 er det særlig grunn til å takke Hedalen sokneråd og Øye sokneråd for god hjelp. 

 

På en samling i prestegården i Aurdal i høst ble vi enige om at pilegrimskomiteen i Valdres nå kaller seg ”Pilegrimsfelleskapet St. Thomas” uten at det medfører noen organisatoriske endringer. Vi er fremdeles ingen forening eller stiftelse, men en komité som arbeider av hjertens lyst.  Rundt i Norge er gjerne pilegrimsarbeidet organisert i slike fellesskap, med navn etter helgener, både St. Jakop, St. Olav og St. Sunniva, uten at gruppene er mer katolske av den grunn.  Kanskje kommer St. Svithun, St. Michael og St. Torfinn etter?

 

Velkommen på vandring i Valdres!

 

Jahn Børe Jahnsen