Sist oppdatert: 25.01.2011 16:18

I disse PISA-tider

RØNNAUG SØRLIE
Så er det igjen vurdering av skoleprestasjoner rundt omkring i Europa. Og denne gangen hadde våre ungdomsskoleelever avansert flere hakk oppover i prestasjoner. Norske 15åringers lesing er blitt så mye bedre at Norge hopper fra en 19.plass til en 9.plass. og i matematikk ligger de på et gjennomsnittsnivå for OECD-landene.

Både Pisa-undersøkelsen og resultatene er diskutable, så hva denne forbedringen kommer av ser det ut til at mange er uenige om – i alle fall politikerne våre. Jeg er mer opptatt av hva Pisa-undersøkelsen ikke måler. For disse undersøkelsene måler kun det som lar seg måle i skolen.
Hva er det disse undersøkelsene ikke måler? Måler de samarbeidsevne? Måler de sosial utvikling? Måler de kunstneriske og kreative evner? Måles trivsel?

Vel er språk og matematikk viktig. Men oppnår du kunnskaper og utvikling i disse fagene hvis skolen ikke legger vekt på trivsel, sosial utvikling og evnen til å samarbeide? Jeg har alltid arbeidet ut fra en enkel tese: Trives du ikke på skolen, vil du også klare deg dårlig i faget. Vantrivsel stimulerer ikke utviklingen i de enkelte fag. Vantrivsel er oppmerksomhetstappende for alt vi driver med.

Jeg mener også at stimulerer vi ikke barnas sosiale utvikling, blir de dårlig til å samarbeide. Samarbeider vi, vil effekten av det vi skal arbeide fram bli som at 2+2=5. Med andre ord får du en større effekt av samarbeid enn av å jobbe alene.

I framtidas Norge blir evnen til å samarbeide noe av det viktigste. Klarer du ikke å samarbeide i framtidssamfunnet, klarer du heller ikke å få brukt dine kunnskaper. Det forteller samfunnsforskerne oss.

På Hedalen skole står det bra til, har jeg lest. Elevene der skårer høgt på mange områder. Og i bygda for øvrig har de skjønt at 2+2=5. For hvem tar ansvaret fra en fattig kommune, og pusser opp barneskolen sin på dugnad? Jo det er hedølingene. Og hvem samles i krafttak for både det ene og det andre uten å kreve hverandre for utførte tjenester? Jo det er hedølingene.

Vi må lære våre barn både språk og matematikk, men vi må også lære dem å fungere sammen. Samarbeid er overlevelsesstrategien i bygdesamfunnet. Der er hedølingene det beste eksemplet.
Slik lærer vi den oppvoksende slekt at det vi ikke kan måle, bare se resultatene av, det må gå hånd i hånd med kunnskapsutviklingen.