Sist oppdatert: 31.12.2010 08:39

Kunnskap er makt.

VEGARD RUUD 

Det finnes mange forskjellige former for kunnskap. Teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og yrkeskunnskap for å nevne noen. Kunnskapstørsten vekkes tidlig hos mennesker. Allerede i 6 års alderen starter en mangeårig skolegang. Grunnlaget som legges i ung alder, er viktig for hvor kunnskapstørste de unge blir.  

Den norske skolemodellen er som kjent lagt opp med 10 års grunnskole, 3 års videregående, 3 års studie for å oppnå bachelorgrad, og ytterligere 2 år for å oppnå mastergradstittel. Rask hoderegning viser da at man tidligst kan være ferdigstudert med mastergradstittel som 24 åring. Gjennomsnittlig levealder for jenter født i 2009 er forventet å være 83,1 år mens gutter født i samme år er forventet å være 78,6 år. Det vil si at barn født i 2009 bruker henholdsvis 28,8% og 30,5% av livet for å oppnå en mastergradstittel.  

Forskning viser at Norge står tilbake for land vi liker å sammenligne oss med, særlig når det gjelder matematikkunnskaper. Norske elever er dårligst i Norden, og langt under gjennomsnittet i OECD-landene. Et raskt søk på google avdekker at vanskelighetsgraden i de norske nasjonale prøvene ligger på et lavere nivå enn f.eks. det som er tilfellet i Storbritannia. Verden blir stadig mer globalisert, og også elever fra Hedalen har studert i utlandet, og forhåpentligvis vil dette også være tilfellet i fremtiden. Min personlige erfaring etter å ha studert i Skottland, er at det generelle matematikknivået ute er høyere enn hva som er tilfellet her hjemme. Vi nordmenn måtte jobbe hardere for å oppnå de samme resultatene som elever fra andre europeiske land.  

Kunnskap og kompetanse er en viktigste ressurs. Likevel viser det seg at andelen av befolkningen som tar høyere utdanning, er fallende. 42 % av et årskull uteksamineres årlig i gjennomsnitt fra høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er imidlertid viktig å huske på at kompetanse kan opparbeides via erfaring. Erfaringsvis viser det seg allikevel ved stillingsutlysninger at kompetansen som etterspørresskal være av det formelle slaget, gjerne med en bachelortittel som minimum.  

Høy kompetanse vil i fremtiden bli en ettertraktet handelsvare. Kompetanse kan selges fra alle steder i landet. Sør-Aurdal har mange eksempler på dette: telemontører som har oppdrag over hele Norge, det samme med elektromontører, regnskapskontor som har oppdrag fra hele landet, og satelittkommunikatører for å nevne noen fagfelt.  

Kompetansen som bygges fra barne- og ungdomsskole, er viktig for å skape nysgjerrige fremtidige studenter. La oss håpe at resultatet av de nasjonale prøvene som ble offentliggjort før jul viser at Hedalen skole har funnet nøkkelen til kunnskapsbygging, og det på et tidlig stadium. Det er i hvert fall grunn til å gratulere både elever og lærere med resultatet! En oppfordring til slutt, -ikke hvil på laurbærene! 

Godt nytt kunnskapsår!