Sist oppdatert: 28.01.2020 17:51

Priser for tjenester på Hedalen.no

 
Styret for Stiftelsen Hedalen.no har fastsatt følgende priser med virkning fra 1.1.2020:

 

Leie av nettside – bedrifter
 

1 685 kroner per år

Leie av nettside – lag og foreninger
 

1055 kroner per år

Leie av nettside – offentlige etater
 

1 280 kroner per år

E-postkonto på Hedalen.no
 

395 kroner per år

Reklameknapp på Hedalen.no sin startside
 

4 890 kroner per år

Annonser på startsida
 

395 kroner per uke + arbeid med å utforme annonsen

Arbeid med å lage sider
 

500 kroner per time

Bekjentgjørelser
 

Gratis for dem som har side på Hedalen.no

I tillegg kommer merverdiavgift på 25 %.
 
 

 

Redaktør: Arne Heimestøl. redaksjonen@hedalen.no Mobil: 915 13 528