Sist oppdatert: 03.01.2011 05:09

Trenger flere dyktige politikere

ARNE HEIMESTØL
  11. og 12. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Frist for å levere inn listeforslag er 31. mars. Arbeiderpartiet er det største partilaget i Sør-Aurdal med knapt 100 medlemmer.
– Programarbeidet er i gang, forteller partileder Svein Bakke, – og nå starter arbeidet med å utforme valglisten
.

Det er Rolf Gunnar Olsen og Reidar Schlytter som er sekretærer i programkomiteen/styret. – Programmet skal være ferdig før lista blir satt opp. Grunnen til det er at de som blir valgt til å stå på Arbeiderpartiets liste, må forplikte seg til å støtte programmet medlemsmøtet vedtar.

Bakke forteller at de allerede har hatt følere ute for å undersøke hvem som kan tenke seg å være med på lista. – Vi er særlig opptatt av å få med yngre kandidater, men tilbakemeldingen så langt tyder på at det er vanskelig å nå dette målet. Fordi mange møter blir holdt på ettermiddags- og kveldstid, er det flere som takker nei til politisk arbeid.

– Hvem tar gjenvalg?

– I nærmeste framtid vil vi spørre hvem som kan tenke seg gjenvalg.

– Stiller du på nytt?

– Valgkomiteen skal få vite det før jeg gjør det kjent for pressen, sier Bakke som oppfordrer flere til å melde seg inn i politiske partier. – Sør-Aurdal trenger flinke folk i alle grupper/partier.

– Hvilke saker tror du Ap kommer til å prioritere?

– Vi må fortsette arbeidet med å få skikk på kommuneøkonomien. Dette vil vi fullføre før det kan bli aktuelt å innføre eiendomsskatt. Dessuten vil vi prioritere skole og eldreomsorg. Når det gjelder skole, er Ap opptatt av at elevene må få de læremidlene de har behov for, og lærerne må tilbys videreutdanning.