Sist oppdatert: 30.01.2011 08:19

Fikk Kongens fortjenestemedalje

TEKST: GUNNAR FOSSHOLT OG ELLING FEKJÆR
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

For sitt lange, og til dels banebrytende arbeid i og for psykiatrien i Norge, har Hans Majestet Kong Harald tildelt avdelingsoverlege/ psykiater Per Sætness Kongens fortjenestemedalje i sølv. Dette ble markert ved en tilstelning på Fekjær psykiatriske senter sist fredag.

 

 


Fylkesordfører Audun Tron og Per Sætnes
 


 

Avdelingsoverlege/psykiater Per Sætness tok medisinsk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 1960. I 1970 ble han godkjent spesialist i psykiatri. Han har gjennom sitt arbeid i alle disse årene drevet banebrytende utviklingsarbeid på nasjonalt nivå innen organiseringen av psykiatritilbudet i Norge. Spesielt i utvikling og organisering av psykiatrien i Oslo og Oppland har Sætness hatt en sentral rolle. 

 

I Oslopsykiatrien fungerte Per Sætness i perioden 1971 til 1987 først som overlege, senere avdelingsoverlege ved Oslo Helseråds avdeling for psykiatri. I tillegg var han rådgiver i psykiatri for Stadsfysikus i Oslo. Deretter fulgte 4 år som underdirektør og senere avdelingsdirektør ved Helse- og sykehusavdelingen ved Oslo kommune.
 

Fra tiden i Oslo kan nevnes at han stod sentralt i utviklingen av den første psykiatriske poliklinikken i Norge. Under ledelse av Sætness ble det en stor poliklinikk som fungerte som referanse og mønster for utvikling av poliklinikker rundt om i Norge.
 

I perioden 2001 – 2005 var Sætness tilbake i Oslopsykiatrien på deltid, nå som seniorrådgiver i særdeles vanskelige og kompliserte saker hos Fylkeslegen I Oslo og Akershus. 

 

I Opplandpsykiatrien har Sætness hatt en sentral rolle helt siden 1990. På forespørsel fra daværende fylkessjef Stolp, begynte han på oppgaven å bygge opp og videreutvikle en psykiatrisk spesialistpoliklinikk i Lillehammer samt videreutvikle Bredebygden og Kløverhagen fra å være tradisjonelle sykehjem til moderne psykiatriske sentra.
 

I perioden 1990 – 2001 fungerte han som avdelingsoverlege ved Psykiatrisk poliklinikk Lillehammer og som rådgiver i psykiatri for fylkeshelsesjefen i Oppland for psykiatribehandling på spesialistnivå.
 

Fra 2000 til oktober 2010 har Sætness vært medisinskfaglig ansvarlig ved Fekjær Psykiatriske Senter (FPS), Hedalen i Valdres. Sætness har vært sentral i å utvikle FPS til å bestå av langt mer enn døgnenhet. I dag omfatter FPS også poliklinikk (2005), ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger (2009) – pilotprosjekt med individuelt tilrettelagt etterbehandling etter utskrivelse fra institusjonen. Per Sætness har fortsatt egen praksis på Lillehammer.

 

I all sin gjerning har Per Sætness hatt pasientene i sentrum og alltid vært en etterspurt spesialist i psykiatrien.

 

 

Hilsen fra ordfører Kåre Helland

 


Elling Fekjær var én av flere gratulanter.

 


Musikk ved Bente Hemsing  og Andris Hemsing.