Sist oppdatert: 09.01.2011 21:28

Lovlighetskontroll-vegforbindelsen Hedalen-Nesbyen

ARNE HEIMESTØL
  Fylkesmannen i Oppland har kontrollert lovligheten av nedklassifiseringen av vegparsellen Hedalen-Nesbyen, og har ikke funnet forhold som tilsier at avgjørelsen er ugyldig.
  • Les brevet fra Fylkesmannen til Sør-Aurdal kommune her.
- Min umiddelbare tanke er at nå er vi ferdige med denne saken, sier ordfører Kåre Helland.

-  Dette er en bekreftelse på at vår jobb var rett og at vi har fulgt lover og regler.

Slike saker tar mye administrative ressurser, men samtidig er det greit å ha et kontrollapparat. En må tro at etter en runde i rettsapparatet, kommunerevisjon/ kontrollutvalg, og nå hos fylkesmann, burde denne saken være klar.


Ordfører Kåre Helland