Sist oppdatert: 08.01.2011 20:48

Hva er livsverkene og Pådrag AS?

SONJA BORDERWICK
 

Det er livsverkene som gjennom Pådrag AS som arrangerer kræsjkurset sammen med Nord-Garthus Gård. For nærmere informasjon om Livsverkene, se www.livsverkene.no. og www.paadrag.no. Se denne kursomtalen.

 

Siden 2003 har Nord-Garthus Gård hatt fokus på kreativitet. Ved å invitere til galleri og utstilling med ulike temaer, ulike kunstnrere fra fjernt og nært. Vi har også lånt bort galleriet vårt til ungdom. Vi liker å tenke nytt, syns det er viktig å jobbe for bygdas fremtid og engasjerer oss der vi kan være med å skape noe positivt for bygda vår og Valdres.

 

Nord-Garthus satser idag på kurs og kultur i Valdres gjennom kreativitet og ideskaping. I samarbeid med Livsverkene (se www.livsverkene.no) og Pådrag AS (paadrag.no) har vi kommet frem til et kurskonsept som vi kjører pilot på hos oss. Nettverksbygging mellom grundere. Vi tror mye skjer når man utveksler erfaring, ideer og støtter hverandre i utviklingsprosessen. Det er utrolig mange dyktige mennesker i Valdres, og vi er overbevist om at ved å dele med hverandre i større grad enn tidligere vil mye spennende skje og ideer avler nye ideer.

 

Vi lever i et land hvor det er nødvendig å tenke kreativt og nytt for å kunne fortsette å bo i distriktet. Mange distrikter og kommuner arbeider aktivt for å tiltrekke seg nye beboere “tilflyttere”. Vi mener det er aller viktigst å sørge for at de som allerede bor i Valdres, trives godt her, det er de som er våre fremste ambassadører og ressurser. For at folk skal kunne bo i distriktet, er det nødvendig med arbeidsplasser. Det er mange som sitter med knakende gode ideer som virkelig kunne resultert i jobbskaping. Manglende kontakt med andre “likesinnede”, eller manglende mot til å sette i gang kan ofte være årsaken til at man verger seg. Støtte fra familie er positivt. Støtte fra andre grundere kan bidra til den store forskjellen.

 

Valdres, trenger innovasjon, derfor kræsjkurs for jobbskaping

 

Et av temaene som ofte går igjen i norsk debatt om næringsutvikling, er hvorvidt nordmenn er flinke entreprenører. LivsGnister Tom Åge Myhren og Humørbonden Geir Styve har i samarbeid med Livsverkene utarbeidet et kurskonsept. De som tenker på å starte for seg selv, og som ikke syns det frister med langtekkelig etablererkurs, vil få revitalisert sine tanker og ideer ved å delta her. Kurset bidrar til at deltager får tenkt igjennom ideen sin og fokuserer på hva som er viktig for å få realisert sin gode idé.

 

Kræsjkurs for jobbskaping er et steg på veien for de som ønsker å realisere nye ideer/videreutvikle allerede utviklede ideer. Fokus er å finne veien til markedet litt raskere. På første kræsjkurs var det 17 personer til stede, noen fra Biri, Gjøvik, Bjoneroa, Begnadalen og Hjelmås. Tilbakemeldingene var utelukket positive, og vi vil gjerne dele dette med flere I håp om at noen kommer til å skape flere arbeidsplasser i Valdres. Vi Brenner for å bidra positivt til at flere tør å prøve seg, at flere får erfare det å realisere egne ideer.  Ved å hjelpe hverandre videre, kan mye skje!

 

Gjennom å tilby "Kræsjkurs for jobbskaping" kan gründere oppleve å få den nødvendige vitamininnsprøytning, inspirasjon og glede til å gå videre med sin ide.

 

 

Litt historikk:

Begnadalen Bygdeutvalg inviterte Humørbonden, Geir Styve til Begnadalen for ett år siden, han kjørte et bygdelivsverksted. Det var mange fine realiserbare ideer som ble drøftet, noen av ideene dør pga manglende engasjement, og noen ideer blir faktisk levende. En av ideene som ble til virkelighet etter bygdelivsverkstedet med Humørbonden, var etableringen av Vennepunktet som nå har blitt en ideell organisasjon som har til hensikt å gjennomføre trivselskapende tiltak. En årlig konsert på Storøya Skogsamfi, Garthus i Begnadalen, nasjonal størrelse. www.vennepunktet.no

 

Stikkordet er initiativ..."eget initiativ" er direkte årsak til at "ting skjer", i våre øyne.

 

Vi har tatt inn over oss mulige konsekvenser av at vår kommune er en næringsfattig kommune. Jeg jobber selv i Athene Prosjektledelse med næringsutvikling, teamutvikling og personlig utvikling (coach).Valdres Næringshage, Sør-Aurdal Kommune har i samarbeid med Athene Prosjektledelse AS  og Nord- Garthus Gård allerede gjennomført en gründerkafe, og responsen var veldig god. Tilbakemeldingene var at folk virkelig ønsker å møtes for å dele erfaringer, utveksle ideer og tanker. Vi håper at slike treff kan føre til mer energi og økt satsing i næringsutviklingen i Valdres.