Sist oppdatert: 01.07.2011 06:42

Valg 2011

ARNE HEIMESTØL
  11. og 12. september er det kommunevalg. Bagn.no, Begnadalen.no og Hedalen.no har gått sammen om en sommerserie med oppslag knyttet til valget i Sør-Aurdal.

Tre personer fra hver liste/parti får anledning til å svare på likelydene spørsmål ut fra temaene oppvekst 0–18 år, helse og omsorg og næring. Et fjerde tema velges av hver liste. Denne serien starter 1. juli, og det vil bli lagt ut tre oppslag hver uke i juli og august.

I slutten av august legger vi ut presentasjoner av samtlige listekandidater. Den siste uka før valget publiserer vi seks appeller.

Her er spørsmålene vi har laget til de tre første temaene:

Helse og omsorg

 1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 2. Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 3. Hva legger du i begrepet helse?

 4. Hovedbudskapet i Stortingsmelding “Resept for et sunnere liv” (2003) var at ved å forebygge mer, kan man reparere mindre. Hva tenker du om dette?

 5. Samhandlingsreformen legger opp til større kommunalt ansvar for syke pasienter. Hvordan mener du denne utfordringen bør møtes i Sør-Aurdal?

 6. Norge har et av verdens høyeste sykefravær og samtidig en av verdens friskeste befolkninger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

 7. Hvilke endringer mener du eventuelt bør gjøres innen helse- og omsorgssektoren, og hvordan mener du disse endringene kan finansieres?
   

Oppvekst 0–18 år

 1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 2. Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 3. En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

 4. Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/forbedres?

 5. Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal?

 6. Dersom det du skriver som svar på spørsmålene 2–5 kan medføre økte utgifter for kommunen: Hvordan vil du finne inndekning for dette?

Næring

 1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 2. Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 3. Det er omtrent like mange hytter som innbyggere i Sør-Aurdal. Hvordan kan kommunen og næringslivet i større grad utnytte de muligheter dette gir?

 4. Tidligere fylkesskogbrukssjef Knut Dæhlen har sagt at blant opplandskommunene er skogen viktigst for Sør-Aurdal. Ser du for deg nye og andre muligheter knyttet til skogbruksnæringen?

 5. Hvilken betydning mener du jordbruket bør ha i kommunen i framtida? Hva tenker du om boplikten?

 6. Hva mener du kommunen selv, og sammen med andre, kan gjøre for å legge til rette for rekruttering av kompetent arbeidskraft i både  offentlig og privat sektor?