Sist oppdatert: 09.07.2011 20:31

Tilbyr å overta Vassfarporten Skisenter AS

ARNE HEIMESTØL
  Styret for Vassfarporten Skisenter ser seg nødt til å avvikle selskapet. Grunnen er skisenterets svake økonomi. Nå tilbyr Hans Fossholt å kjøpe samtlige aksjer og overta selskapets eiendeler.

– Jeg har brent for, og brenner fortsatt for, at det skal være et aktivitetstilbud for barn og unge i skisenteret, skriver Fossholt i et brev til aksjonærene.

Selskapet er beregnet å ha en verdi på 100 000 kroner, og Fossholt tilbyr 500 kr per aksje.

– Vi overdrar alle våre aksjer vederlagsfritt til Fossholt og oppfordrer andre aksjeeiere til å gjøre det samme. Vassfarporten Skisenter ble til etter initiativ fra Hans og Inger Fossholt. Vårt håp er at bakken vil være et tilbud også i årene som kommer, sier Harald Arne Haugen i Hedda hytter.