Sist oppdatert: 09.07.2011 20:10

Kari Anne Rustebakke (KrF)
Oppvekst 0–18 år

ARNE HEIMESTØL
  Utspørringen fortsetter. I første runde er vi opptatt av temaet oppvekst. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e-post fra hver listekandidat. I dag er det Kari Anne Rustebakke (KrF) sin tur.

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

– Jeg er født og oppvokst i Oslo og flyttet til Sør-Aurdal i august 2004,  er gift og har to barn.  Vi bor på småbruket Garnes i Begnadalen, og jeg jobber som reseptar på Bagn apotek.  Politisk bakgrunn: Har deltatt på ledertreningskurs arrangert av KrF.  Er medlem av styret i lokallaget i KrF, varamedlem i kommunestyret og fast medlem av levekårskomiteen.  Andre verv: Er kasserer i Begnadalen Menighetsråd.  Sekretær i FAU ved Begnadalen skole i skoleåret 2010/2011.

– Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

– Etter den prosessen vi har vært igjennom for å få kommunens økonomi i balanse, er ikke tiden inne for de store prosjektene.  Det viktigste er å sørge for at Sør-Aurdal fortsetter å være en god kommune å bo i for alle.  De folkevalgte har et spesielt ansvar for de svakeste.  En god livskvalitet for disse, er en viktig sak for meg.  Kvaliteten på skolene er også viktig.

– En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal.  Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

– Nærheten til naturen.  Mange muligheter for turer i skogen og på fjellet både om sommeren og vinteren til fots, på ski og på sykkel.  Veldig flotte forhold for å gå på ski. Jakt og fiske. Fine boforhold; eget hus med hage uten at det koster en formue.  Muligheten til å ha dyr.  Meget bra barnehager, som er flinke til å utnytte nærmiljøet til turer og friluftsliv. Små skoler gir god kontakt mellom skolen og hjemmene, og foreldrene blir lett kjent med hverandre.  Muligheter for dagsturer til både Hønefoss, Oslo, Gjøvik, Lillehammer med mer, for å benytte tilbudene der. De fleste har vel nå fått tilgang på bredbånd, noe som gjør det mulig å ha hjemmekontor.

– Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/forbedres?

– Jeg synes at oppvekstmiljøet er meget bra.  Det er mange tilbud om fritidsaktiviteter til barn, men tilbudet til ungdom kunne vært bedre.  Kulturskolen må styrkes.  Det som bør videreutvikles/forbedres, er samarbeidet på tvers av bygdene.  Det er mange aktører som tilbyr fritidsaktiviteter, og mitt ønske er et bedre samarbeide mellom disse.  Det ville bedre kvaliteten på tilbudene, og føre til vennskap på tvers av bygdene. 

– Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal?

– KrF ønsker en skolestruktur som er forankret i befolkningen.  Det er store avstander i kommunen vår, og en ytterligere endring i skolestrukturen vil gjøre hverdagen mye tyngre, spesielt for de familiene som må hente sine barn på SFO.  Derfor ønsker jeg, hvis det er mulig, å beholde den nåværende skolestrukturen.  Det forutsetter imidlertid at man innenfor kommunenes økonomi klarer å opprettholde god kvalitet på skolene.

– Dersom det du skriver som svar på spørsmålene 2–5 kan medføre økte utgifter for kommunen: Hvordan vil du finne inndekning for dette?

Jeg mener at mye kan gjøres i samarbeide med frivillige organisasjoner.  Sykehjem, miljøarbeidertjeneste og hjemmesykepleien bør samarbeide med frivillige organisasjoner om tilbud som kan bidra til å øke deres klienters livskvalitet.  Frivilligsentralen gjør en stor jobb, både i forhold til egne tilbud, men også med å hjelpe til med å få i gang tilbud, som senere skal være ”selvhjulpne”.  Jeg håper at den nye musikkbingen vil bidra til å styrke kulturskolen.