Sist oppdatert: 08.07.2011 06:27

Kari Brit O. Øyhus (Sp)
Helse og omsorg

ARNE HEIMESTØL
  Partiutspørringen fortsetter. I andre runde er vi opptatt av temaet helse og omsorg. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e–post fra hver listekandidat.  I dag er det Kari Brit O. Øyhus (Sp) sin tur.

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

Jeg er født i 1955, bosatt i Lundebygde og jobber som helsesekretær v/Bagn legesenter. Har vært innvalgt i kommunepolitikken for SP i til sammen tre perioder i løpet av de siste 20 årene.

– Har du en eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

Bosetting og et godt liv for alle aldersgrupper i alle hjørner av kommunen, med arbeid og trivsel for alle som ønsker å bosette seg her.

– Hva legger du i begrepet helse?

Helse er for meg at en har et så bra liv som en kan ha, –fra ”vuggen til graven”.

– Hovedbudskapet i Stortingsmelding ”Resept for et sunnere liv”(2003) var at ved å forebygge mer, kan man reparere mindre. Hva tenker du om dette?

– Det er en sunn tankegang. Men først og fremst må hver enkelt ta ansvar for sin egen helse. SAK samarbeider bl.a. med Valdres natur- og kulturpark ved å bygge for eksempel naturstier som folk kan ha stor glede av i sitt nærområde. Dette gir forebygging.

– Samhandlingsreformen legger opp til større kommunalt ansvar for syke pasienter. Hvordan mener du denne utfordringen bør møtes i Sør–Aurdal?

SAK må løse denne utfordringen nedfelt i lover og regler som vi har å forholde oss til. Ønsker mest mulig ansvar for egne pasienter, så de kan være nærmest det hjelpeapparatet som de kjenner når de trenger det.

– Norge har et av verdens høyeste sykefravær og samtidig en av verdens friskeste befolkninger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

– Rett og slett at det kan være en del å ta fatt i for sentrale myndigheter.
Har merket meg at SAK har en lav sykmeldingsprosent blant sine ansatte og ellers blant befolkningen som er bosatt i kommunen.

– Hvilke endringer mener du eventuelt bør gjøres innen helse– og omsorgssektoren, og hvordan mener du disse endringene kan finansieres?

– SAK har en god helse- og omsorgssektor med flinke folk som står på for andre.
Som kjent har SAK akkurat vært gjennom en tung prosess innen økonomi og struktur.
Videre må vi sørge for at innbyggerne får den oppfølging og rehabilitering som de trenger, ut i fra den enkeltes behov.
Jeg har tillit til at regjeringen er med på å finansiere eventuelle nye utfordringer som kommunen bli pålagt. Foreløpige tall for 2012 viser at regjeringen vil bevilge 3,7 mill. til SAK for å møte samhandlingsreformen.