Sist oppdatert: 01.07.2011 06:54

Valgprogrammene

ARNE HEIMESTØL
  Fem av de seks valglistene til kommunevalget i Sør-Aurdal har fullført programarbeidet. Tverrpolitisk kommuneliste ettersender sitt program i august.