Sist oppdatert: 03.07.2011 19:51

Kåre Helland svarer
Oppvekst 0-18 år

ARNE HEIMESTØL
  Partiutspørringen fortsetter. I første runde er vi opptatt av temaet oppvekst. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e-post fra hver listekandidat. I dag er det Kåre Helland (Sp) sin tur.

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

–  Jeg heter Kåre Helland, er 49 år og bor i Garthus. Til vanlig er jeg bonde og turistvert. Jeg var med i kommunestyret fra 1991 til 1999. I fire år var jeg leder for partiet og deretter med i kommunestyret igjen fra 2003 og frem til i dag. I 2007 ble jeg ordfører, og nå sitter jeg også i fylkestinget på andre perioden.

– Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

Jeg har jobbet mye med samferdsel og ser at vi fortsatt må stå kraftig på for at noe skal bli gjort. Jeg har tro på at vi skal få fylket med oss på å gjøre noe med veien til Reinli.

Skole er det andre området jeg brenner for. Ekstra midler til lærebøker/ verktøy i skolen trenger vi.

– En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

–  Om en barnefamilie vurderer å flytte hit, mener jeg vi har mange gode kvaliteter som kan belyses. Sør-Aurdal har et rikt mangfold som gjør at trivselen blir stor. Vi har trygge, oversiktlige miljøer med mange dyktige fagpersoner innen skole og barnehage som gjør Valdres og Sør-Aurdal spennende å vokse opp i. Vi har mange lag og foreninger som gir et variert tilbud innen kultur, idrett til friluftsliv. Vi kan nevne mange dyktige musikere som bidrar som lærere for de unge. 4H og speidergrupper finnes flere steder i kommunen for dem som ønsker det. Vi har ingen stor idrettshall, men mange mindre i nærområdet som gjør at terskelen for å starte, blir liten. Dette må vi formidle slik at kontakt knyttes.

– Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/forbedres?

Vi kan sikkert bli bedre på mange områder. Ser vi på hva kommunen kan bidra med, så er det for eksempel godt kvalifisert personell. Her bør vi sørge for at de ansatte er oppdatert og skolerte til enhver tid. Vi må avsette mer til kurs/videreutvikling. Vi bør også revidere skolenes IKT-plan.

– Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal?

Nå har vi hatt en sterk strukturdebatt og gjort vedtak som jeg mener vi skal jobbe ut fra. Skole og barnehage ligger fast som i dag. Jeg ser ingen grunn til å ta den debatten opp igjen nå.

SFO forsøker vi å få til på den enkelte skole
der det er mange nok som ønsker det.
Musikkskoletilbudet må tilrettelegges slik at flest mulig får tilbud så nært som mulig.

– Dersom det du skriver som svar på spørsmålene 2–5 kan medføre økte utgifter for kommunen: Hvordan vil du finne inndekning for dette?


Vi ser at 2010 gikk med et overskudd på ca. 800.000 kroner. I tillegg dekket vi inn et stort  tidligere underskudd. Jeg mener at vi kan tillate oss økte rammer innenfor noen områder uten at vi må innføre eiendomskatt. Samtidig har jeg tro på at regjeringen ytterligere vil  styrke kommuneøkonomien de neste årene. Vi skal drive kommunen så nær
et 0- regnskap som mulig. Da får innbyggerne det de har krav på.
Rammene på de enkelte områdene er knappe og kan i liten grad flyttes.
Vi har i dag god kontroll på økonomien og ser gode muligheter for Sør-Aurdal i fremtiden.