Sist oppdatert: 04.07.2011 19:38

Pilegrimsvandring fra Hedalen til Filefjell

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Prost Anne Hilde Øigarden ledet en høytidelig morgenbønn i Hedalen stavkirke sist lørdag før 30 deltakere startet på en åttedagers pilegrimsvandring mot Filfjell.
 

 

Prosten satte fokus på dåpen, og alle som ønsket det, fikk korstegnet med vann fra døpefonten. 
 

- Pilegrimsvegen har femårs jubileum i år - siden den høytidelige åpning utenfor Hedalen stavkirke i 2006, forteller Jahn Børe Jahnsen. - Men medregnet prøvevandringen i 2005 er årets vandring den sjuende. Dessuten har en hatt fire kortere gruppevandringer, blant annet to med innsatte fra Slidreøya fengsel.


Jahnsen forteller også at konfirmantvandringer foregår flere steder. Noen enkeltvandrere går hvert år. Vandringslederkurs ble arrangert i mai i år. - Vi er innom fem stavkirker og tre steinkirker og mye mer.

 

Her følger oversikt over dagsetappene på vandringen:

  • 2. juli: Fra Hedalen til Timannsbrua

  • 3. juli: Fra Timannsbrua til Reinli

  • 4. juli: Fra Reinli til Leira

  • 5. juli: Fra Leira til Fossheim

  • 6. juli: Fra Fossheim til Slidre

  • 7. juli: Fra Slidre til Åsvang

  • 8. juli: Fra Åsvang til Øye

  • 9. juli: Fra Øye til Filefjell      

 

 

 

 


Jahn Børe Jahnsen leder vandringen

 

 

 

 

 

 


Da pilegrimene la ut på vandringen, kunne de høre kirkeklokkene ringe.