Sist oppdatert: 09.07.2011 06:42

Sonja Bordewich (TPK)
Oppvekst 0-18 år

ARNE HEIMESTØL
  Utspørringen fortsetter. I første runde er vi opptatt av temaet oppvekst. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e-post fra hver listekandidat. I dag er det Sonja Bordewich (TPK) sin tur.

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

– Jeg er 35 år, bor på Garthus, er medspiller i Paadrag AS, bedriftsrådgiver i Fossekall AS, er samfunnsengasjert og har én periode bak meg i politikken.

– Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

– Kultur - her ville jeg styrke samarbeidet med andre kommuner i Valdres - blant annet for å tilby musikklærere. Jeg vet at mange er ansatt i deltidsstillinger og veldig gjerne kunne tenke seg å fylle opp stillingene sine. Legge til rette for å få flere kulturarrangementer i kommunen og satse på flerkulturelle samarbeidsprosjekter på tvers av kommunene i Valdres.

– En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

– Unike kvaliteter som verdier knyttet til nærhet til naturen. Det er gode oppvekstvilkår, men som foreldre må en stille opp og kjøre i og med at det er lange avstander, i mine øyne er det også knyttet til at man etablerer godt forhold til sine barn ved å tilbringe mye tid sammen med dem, og det gir trygghet.
Hvis en barnefamilie flytter fra en by til bygda, er det kanskje nettopp store skoler de vil flytte fra. Kanskje er små skoler et pre i denne sammenhengen.

Kulturen i Valdres når det gjelder musikk, trekker frem kulturskolene, fotball, ski og speidere, sang og band. Det er store muligheter innen dans både som gutt og jente i og med at Frikar holder til i Valdres. Jeg trekker ikke frem bare én kommunes muligheter.

Det er flere slalåmbakker i Valdres, og for de aller minste har det blitt veldig fint i Stavedal. Motorsport - motorcross. Ja, mulighetene er mange for våre barn i oppvekst.  Men det krever selvsagt foreldre som stiller opp og kjører barna hit og dit.

– Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/ forbedres?

– Musikkskolen burde ikke ha ventelister. Når initiativet til barnet er der, må man ha tilbud til barnet/ungdommen.
Ungdom og barn - barneteater kunne vært moro å ha felles for hele kommunen.

Skiskytteranlegg er det nok stor interesse for –  det er mange som ønsker å skyte og gå på ski...

Rekruttering av fremtidige musikere til musikkorpset - jeg vet ikke om det er fokus på det. Men trening må til.

Musikk, dans og idrett er tre områder som burde være godt ivaretatt for barna. Det er til en viss grad det i dag også.  Dans er fraværende – etter det jeg vet. Jeg tror Frikar-tilbud kunne vært aktuelt. Det tiltrekker også gutter.

Motorsport er moro for guttene – mekke biler og legge til rette for andre aktiviteter som de selv initierer. Være positiv til ulike tiltak innen oppvekstmiljøet.

– Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal?

– Personlig vil jeg gjerne aktivt jobbe for tilflytting i stedet for å "gi opp" og legge ned småskolene. Dersom befolkningen selv, etter demokratisk prosess, har flertall i ja til å legge ned en skole, er saken en annen.

Mange snakker om "hvis kvaliteten blir dårlig i skolen" - men hva defineres som "kvalitet i skolen"? Det mener jeg er ulikt fra person til person. Dersom vi skal kunne ha foreldre som arbeider, er det viktig å tilby SFO.

Det er viktig å ha ledig kapasitet i barnehager slik at alle får plass og den prosenten de vil ha. I musikkskolen er det viktig å legge til rette for dyktige lærere, og det kan gjerne være samarbeid med andre kommuner i Valdres.