Sist oppdatert: 10.06.2011 07:03

Vegnavn i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Torsdag 16. juni blir forslag til vegnavn og områdenavn i Sør-Aurdal lagt fram til behandling for kommunestyret. Vi har samlet navneforslagene som er knyttet til Hedalen.
 • Hedalsvegen Buskerud grense - Hedalen - kryss til Søbekkseter

 • Vestre Vidalsvegen Veistad - Goplerudhytta

 • Goplerudvegen Veistad - Goplerud

 • Fesjidalsvegen Goplerud - Gamlesetre

 • Blåveisbakken Boligfelt ved Nordre Storruste

 • Damvegen Hedalsvegen ved Storuste skule - Vidalsvegen

 • Holmlivegen Storrustedammen - Bogelva

 • Vestsidevegen Vestsidevegen

 • Vassfarvegen Landsendbrua - Nevlingsdammen

 • Bogvegen Vassfarvegen - Storekrakkoia

 • Skjærbergvegen Vassfarvegen - Øvre Grunntjern

 • Fekjarvegen Veg opp til Fekjær

 • Steinbråtån Veg opp til Perlesteinbakken m/fl

 • Bragerhaugvegen Veg opp til Skogbråten

 • Skolehagen Veg opp til Brunbakke gjennom boligfeltet

 • Brunbakklivegen Hedalsheimen - Heimestøl

 • Rådyrvegen Stikkveg ved Bjørn Brenna

 • Lisgrenda Veg opp i Lisgrenda

 • Engevegen Veg Nerbykrysset til Nerbyengene

 • Øvrevegen Østby - Sollie

 • Stupulmyra Øvrevegen - Stupulmyra

 • Brennsetervegen Hedalsvegen - Skarsetra

 • Bergsbakka Lundberg - Bergum

 • Dølavegen Hedalen kirke - Fledda - inn i hyttefelt til Harald Arne Haugen

 • Slettevegen Dølavegen - opp i hyttefelt til Gunnar Heiene

 • Fleddavegen Dølavegen - inn i hyttefelt til Harald Grøv

 • Busufjellvegen Stikkveg i hyttefelt til Harald Grøv

 • Roagrendvegen Hedalsvegen - Roa, Oppheim Bondli

 • Grøvsvegen Nordgrøv - Torsbråten

 • Skålevassvegen Nordby bru - Muggedalen bru

 • Hovdavegen Muggedalsbrua - Hovdaseter

 • Nysetervegen Muggedalen bru - forbi Nysetra

 • Åborputtvegen Nysetervegen - mot Øbberputten

 • Vierlivegen Nysetervegen - forbi Vierlia

 • Damtjernvegen Vierlivegen - Damtjern

 • Åslivegen Bråten - Aasli - Solheim

 • Søbekksetervegen Hedalsvegen - Søbekkseter

 • Hellsenningslia Søbekksetervegen - Hellsenningslia

 • Søbekklia Søbekksetervegen - inn i hyttefelt til Olaf Ødegård

 • Søbekkvegen Søbekksetervegen - mot Rennsjøvika

 • Hellsenningsvegen Søbekksetervegen - Helsern

 • Hellsenningsberget Hellsenningsvegen - Hellsenningsberget

 • Svarttjernvegen Hellsenningsvegen - forbi Svarttjern

 • Svarttjernlivegen Svarttjernvegen - inn i hyttefelt til Lie og Grøv

 • Teinvassåsvegen Vegkryss til Søbekksæter - Vangsbekken

 • Aurtjernåsvegen Teinvassåsvegen - forbi Skinningsrudsetra

 • Trestikkvegen Teinvassåsvegen - Trestikka

 • Åsheimsetervegen Teinvassåsvegen ved Heggeberg - Djupedalsseterene

 • Djupedalssetervegen Teinvassåsvegen - Trestikkavegen

 • Brennskardvegen Stikkveg til Brennskarkollen

 • Strøsvegen Reset - Strøsdammen

 • Skjenfjellvegen Strøsvegen ved Godvatnet - opp til Skjenfjell

 • Dekarvegen Veg inn forbi Dekaren til Ragnhildputten

 • Snelletjernvegen Teinvassåsvegen - mot Nedre Snelletjern

 • Bergvassvegen Teinvassåsvegen - opp til hyttefelt Anne Britt Waagaard

 • Tomasvollvegen Teinvassåsvegen- inn forbi Tomasvollen

 • Åslisetervegen Teinvassåsvegen - inn ved Nordre Åsli sæter

 • Lauvhøgdvegen Teinvassåsvegen - Lauvhøgda

 • Nybuvegen Teinvassåsvegen - Teinevatnet

 • Myrvegen Teinvassåsvegen - inn i hyttefelt til Svein Olav Åsli

 • Vangsvegen Teinvassåsvegen - Vangensætra

 • Endresetervegen Teinvassåsvegen - Endresætra

 • Strøstjernvegen Teinvassåsvegen - Strøstjern

Her kan du lese sakens dokumenter.