Sist oppdatert: 16.06.2011 14:03

Vegnavn i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Torsdag behandlet kommunestyret saken "Adresseringsprosjekt i Sør-Aurdal - fra matrikkeladresse til vegadresse".

Det ble debatt knyttet til to navneforslag i Hedalen. Kommunestyret vedtok enstemmig at det mye brukte navnet Muggedalsvegen skal videreføres. Navnelikhet med en annen veg i Sør-Aurdal var bakgrunnen for at rådmannen hadde foreslått navnet Skålevassvegen.

Det ble også debatt knyttet til navneforslaget Bogvegen. Elling Fekjær og Tor Einar Fekjær foreslo at vegen skal hete Storekrakvegen. Dette navnet har ikke vært inne i høringsrunden. Kommunestyret vedtok med bakgrunn i dette å sende det nye navneforslaget ut på høring.