Sist oppdatert: 16.06.2011 16:44

Positivprisen til Promek

ARNE HEIMESTØL
  Kommunestyret har tildelt bedriften Promek positivprisen for 2011. Her gjengir vi varaordfører Svein Bakke sin tale i forbindelse med prisoverrekkelsen.

Nå skal Sør-Aurdal kommune dele ut positivprisen for 2011. Den skal deles ut hvert år og er en påskjønnelse fra kommunen for den innsatsen som er lagt ned.
Hvem er det som kan få denne prisen?
Det er personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune.
Kandidaten skal ha vist et positivt engasjement i næringsutviklings-sammenheng, og evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å stikke hodet fram.
Dette med å stikke hodet fram, nysgjerrig på å prøve nye ting, er symbolisert i prisen som er en treskulptur av en røyskatt. Prisen er laget av Terje Hovdet.
Prisvinneren i år er Promek!
Promek er en kjent bedrift i Sør-Aurdal. Den ble startet i 1986. De lokalene de startet i ble etter hvert upraktiske å jobbe i. I 2001 bygde bedriften nye og moderne lokaler i Briskebyen i Hølera.
Jeg snakket litt med Håvard og Harald for å få litt mer kjøtt på beinet om bedriften. Jeg spurte Håvard om hva de driver med på Promek. Svaret var: ja, Ko e de egentlig mø driv me?
Så begynte han å ramse opp. De lager alt mulig på bestilling. De lager ting som de selger i et marked over hele landet, slik som griller og sporkaller til skiløyper.
De selger skogs- og hageutstyr med tilbehør. Dette utstyret reparer de og har service på. Produksjon av bygningsbeslag og hydraulikk er også en del av produksjonen.
De har store kunder på kundelista også utenfor Sør-Aurdal, slike som Forsvaret, Moelven og Statens vegvesen.
Harald sier også at bedriften har et godt forhold til hyttefolkene i kommunen. Disse utgjør et stort kundegrunnlag.
Promek har 4 fulle stillinger og noe deltid. Til sammen er det 7 stykker på lønningslista.
Senior driver og trapper ned til å bli pensjonist, men neste generasjon står klar til å overta.
Nå vil jeg be Harald og Håvard Stensæter komme fram og mota positivprisen for Sør-Aurdal for 2011. Promek er en meget verdig prisvinner.

Prisen består av en sjekk pålydende 5000 kroner og en diplom.