Sist oppdatert: 18.06.2011 06:27

Inngrep for bedring av trafikksituasjonen ved Joker

RØNNAUG SØRLIE
 

Joker Hedalen ønsker å bedre trafikksituasjonen ved utkjøring fra nordre del av parkeringsplassen foran butikken.

Nordre del av parkeringsplassen tilhører Bautahaugen. Bautahaugen og Joker Hedalen har tidligere inngått avtale om sambruk av parkeringsplassen. Joker Hedalen ønsker nå å bedre utkjøringa fra de parkeringsplassene som ligger nærmest Bautahaugen.

Joker Hedalen har hatt Vegvesenet på besøk som mener at sikten nordover vil bedres dersom det graves ca. 4 meter innover på Bautahaugens område fra parkeringsplassen og mot hovedporten til Bautahaugen.

Det vil bli satt opp en kort mur mot vegen, og terrenget vil derfra skråne oppover mot Liesstuggua. Skigarden vil bli satt opp igjen etter inngrepet.
Saken har vært til behandling i styret for Bautahaugen den 09.06.11. Styret gjorde slikt vedtak:

Styret går inn for løsningen, og lar Joker Hedalen ta de økonomiske kostnader med utbedringen bl.a. med å lage en natursteinsmur øst for Liesstuggua, samt å sørge for at skigarden blir satt opp igjen etter inngrepet.

Tor Ingar Nordby var inhabil ved behandlingen av saken.