Sist oppdatert: 18.06.2011 06:32

Gaven fra Sparebankstiftelsen DnB NOR

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: INGVAR SKATTEBU
 

Fredag mottok Elling Fekjær og Kari Halldis Brenden på vegne av Bautahaugen samlinger gaven på 400 000 kroner som er gitt til Mølla i Hedalen. Giveren er Sparebankstiftelsen DnB NOR, og midlene skal gå til restauring av mølla som ligger ved natur- og kulturstien nedenfor Børthus.

– Vi synes det er veldig hyggelig at vi nå gjennom Sparebankstiftelsen DnB NOR kan bidra til å bevare dette viktige kulturminnet, sier banksjef Arne Svennæs fra DnB NOR. Han håper også at dette kan bidra til å bli et supplement til Valdresmuseets program "Mat i fortid og framtid" med maling av kord til baking fra Mølla.

– Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen videreføres, sier Svennæs. – Pengene som gis i gaver, kommer i hovedsak fra utbytte på DnB NOR aksjer. Siden den første tildelingen i 2004 har i alt vel ni millioner kroner blitt delt ut i Valdres og Land.