Sist oppdatert: 31.05.2011 18:09

Ut på tur!

GUNNAR FOSSHOLT
Inspirasjonen til denne kommentaren fikk jeg av den flotte boka til Tonny Ingvaldsen, Turgleder i Vassfaret. Boka er nylig omtalt her på Hedalen.no, og omfatter i tillegg til Vassfaret også Bogen og Vidalen.  Den fikk meg til å tenke over de unike mulighetene vårt nærområde har for nettopp å gi oss turglede.

Hva vi legger i begrepet turglede, vil nok variere. Rent fysiologisk er det påvist at aktivitet øker kroppens produksjon av endorfiner, også kjent som kroppens ”lykkehormon”. Det i seg selv kan oppleves som en form for gledesrus. I tillegg vil jo den fysiske aktiviteten høyst sannsynlig påvirke den fysiske formen i positiv retning.

Husk at helsemyndighetene anbefaler minst 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag og det dobbelte for barn og ungdom. En annen glede kan være opplevde positive innvirkninger på den psykiske formen – en effekt som generelt får langt mindre fokus enn det fysiske. Andre eksempler på turgleder kan være selve naturopplevelsen, det sosiale, det uforutsette eller rett og slett opplevelsen av ”meningsfylt tidsfordriv.”

Opplevelser i løpet av en tur vil også variere mye fra person til person avhengig av interesse, utdannelse, alder, erfaring og ikke minst type tur. Fokuset kan være så mangt innenfor eksempelvis flora og fauna, kultur og kulturminner, landskapsforming og landskapsformasjoner.
Kroppen er skapt til bevegelse samtidig som samfunnsendringer gjør det mulig å fungere mer eller mindre innaktivt. I en hektisk hverdag blir dermed aktivitet og turer mer snakk om prioriteringer og verdivalg enn en selvfølgelighet.

De færreste av oss legger i dag ut på ukjente turer uten noen form for tilrettelegging. For ukjente turmål er det kjekt med litt hjelp i form av merkede og ryddede stier, kart/GPS, kjentmann eller turbeskrivelser. Her har det lokalt skjedd mye positivt de siste årene. Turkart er på plass, en rekke stier er merket og ryddet, skiløypenettet har blitt fantastisk, ulike turbeskrivelser foreligger i form av bøker, turguider, ”bruk beina” og nettsteder som Valdres.no og Hedalen.no. I tillegg gis det tilbud om guidede turer.

Mange av oss har lett for å oppsøke de samme turmålene år etter år. Jeg vil med dette oppfordre folk til å ”utvide sin horisont”. Med utgangspunkt i områdene Vidalen, Bogen, Vassfaret, Hedalen og Hedalsfjella vil jeg tro de fleste av oss har mulighet til å oppleve en rekke nye og spennende turmål – også de mer turvante og ivrige turgåerne blant leserne.

Så folkens: Bruk den flotte årstiden vi er inne i godt, lås inn tv-en eller trapp ned på facebook og kom deg ut på tur i nærmiljøet!
Del gjerne dine turopplevelser og beskrivelser på Hedalen.no så flere ser muligheter for opplevelser og turgleder i dine trakter.