Sist oppdatert: 19.06.2011 22:30

Mari Bjørkheim er død

ARNE HEIMESTØL
 

Brått og uventet døde lege Marie Bjørkheim natt til lørdag av hjertestans, 33 år gammel. Hun etterlater seg mann og to barn. Det er et smertelig tap familie og flere lokalsamfunn nå lider.

Marie har vært lege ved Nes legekontor siden 2006. Et lunt smil og mye omsorg preget hennes tjeneste, og hun var en høyt verdsatt lege.

 

MINNEORD

 

 

 

Dr. Mari K Bjørkheim er død i en alder av bare 33 år.

 

Mari Bjørkheim åpnet praksis ved Nes legesenter for ca 5 år siden. Gleden var stor da vi igjen skulle få lege på Nes i Ådal.  Mari var oppvokst ved Randsfjorden og kunne derfor flytte hjem til sitt barndomshjem med sin familie og samtidig ha sin legepraksis ved Nes legesenter.  Vi alle var så glade for at det så ut til å bli en stabil legedekning ved Nes legesenter.

Slik ble det dessverre ikke, da dr Mari Bjørkheim høyst uventet gikk bort.

 

Mari Bjørkheim var en særdeles dyktig lege. Tross sin unge alder vant hun ikke bare stor tillit hos sine pasienter, men også hos samarbeidspartnere og blant legespesialister. Mari hadde evne til å se hele mennesket under sin legegjerning. Hun hadde en utrolig flott empatisk evne. Hun hadde stor arbeidskapasitet og utførte sin legegjerning grundig.

 

Siste gang jeg snakket med Mari Bjørkhem meddelte hun meg helt spontant gleden over å være lege ved Nes legesenter. Hun var så glad over å ha en variert praksis og ha nok pasienter. Hun viste en slik sterk, stolt og flott utstråling over nettopp å få lov til å være lege her.

 

Fekjær psykiatriske senter – både døgnavdelingen og poliklinikken  - hadde gleden av å samarbeide nært med dr Bjørkheim gjennom alle disse 5 årene. Hun viste en særdeles god innfølingsevne, forståelse og faglighet også for de som sliter tungt psykisk. Hun var særdeles god å samarbeide med. Korrekt, pålitelig og grundig som hun var.

 

Svært mange i Hedalen hadde Mari Bjørkheim som sin fastlege.  Vi alle vil savne henne. Hennes rolige vesen, faglighet og klokskap hun la for dagen i sin legegjerning, vil bli dypt savnet. Det er så ufattelig for oss alle at vi ikke skal få møte den blide dr. Mari Bjørkheim igjen i døra ved Nes legesenter.

.

Størst blir savnet for hennes mann og to barn.

 

Vi alle føler med dem i sorgen og savnet etter deres kjære Mari, som så altfor tidelig gikk bort.

 

Ferd over Mari Bjørkheim sitt vakre minne!

 

 

Elling Fekjær