Sist oppdatert: 25.06.2011 07:45

300 000 ekstra til læremidler

ARNE HEIMESTØL
 

Sør-Aurdal kommune fikk et mindreforbruk på vel 700 000 kroner i 2010. 16. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bruke 300 000 kroner av dette beløpet til læremidler, herunder skolebøker. De resterende midlene ble satt på disposisjonsfondet.

– Kvalitet i skolen er noe vi må sette fokus på framover, sier varaordfører Svein Bakke (Ap).
– Minstekravet må være at alle elever har de lærebøkene de trenger. Arbeiderpartiet har lenge etterspurt skolebøker til alle, og nå fikk vi  et enstemmig kommunestyrevedtak på dette. En god skole er viktig både for de som bor i Sør-Aurdal, og de som kan tenke seg å flytte hit. Som Arbeiderpartiet sier i valgprogrammet: Vi skal optimalisere skoletilbudet i Sør-Aurdal i samarbeid med fagfolk og foreldre.

 

– Dette er veldig positivt, sier undervisningsinspektør Arne Martin Sørum ved Hbu. Denne skolen trenger først og fremst nye læreverk. – Mange av lærebøkene våre er utdaterte. Nye bøker vil nå bli kjøpt inn, og jeg regner med at de vil være på plass til skolestart.