Sist oppdatert: 02.06.2011 19:16

Fekjær psykiatriske senter forsker på overgangsboligene

GUNNAR FOSSHOLT
 

Mye stod på programmet da Fekjær psykiatriske senter (FPS) inviterte en rekke samarbeidsaktører torsdag i forrige uke. Senterets 40 års jubileum ble naturlig nevnt. Det får nærmere omtale og fokus senere på året med egen jubileumsmarkering og utgivelse av jubileumsbok.

 

Oppmerksomheten denne gang ble først og fremst rettet mot Fekjærtunet overgangsboliger. Disse ble offisielt åpnet og tatt i bruk i september 2009. Torsdag ble det lagt fram to større rapporter som blir viktig for evalueringen av oppstartsperioden og den videre utviklingen av det ferske behandlingstilbudet.

 

SINTEF Helse har siden oppstarten spesielt fulgt arbeids- og aktivitetstilbudet tett. Deres forskning kommer fram i tre rapporter. To delrapporter er allerede klare, og sluttrapport kommer når deres engasjement avsluttets til nyttår.

 

SINTEF Helse ble i en større anbudskonkurranse valgt av NAV til dette arbeidet. Bakgrunnen var det nasjonale fagutviklingsprogrammet  til NAV , ”mestringsveier til arbeid”. Til deltagelse i fagutviklingsprogrammet, valgte NAV Fekjærtunet overgangsboliger som et av få nasjonale prosjekt.
 

SINTEF Helse har gått grundig tilverks. Et forskerteam har tilegnet seg nødvendig informasjon fra henholdsvis dokumenter og intervjuer. De har hatt to årlige intervjurunder, og intervjuet ansatte involvert i Fekjærtunet, ansatte involvert i arbeids- og aktivitetstilbudet og beboerne i Fekjærtunet.
 

Videre har de kommet med mange nødvendige anbefalinger som kan bidra til å gjøre tilbudet enda bedre og synspunkter på hva vi bør formidle til andre i helsevesenet som vurderer liknende etableringer.

 

Deres arbeid har strukket seg lengre en kun arbeid og aktivitet. Hele modellen med Fekjærtunet har blitt satt under lupen - en modell med omfattende samhandlingen mellom de involverte sentrale aktørene. Aktører som døgnenheten, ambulant team og poliklinikk ved FPS, Sør-Aurdal kommune, NAV og Valdres Kompetansevekst har alle vært i forskerteamets fokus.

 

 
Sissel Steihaug 

 

Siden nyttår har Rannveig Aure Juvkam etter oppdrag fra Fekjær, arbeidet med sin brukerundersøkelse ved Fekjærtunet overgangsboliger. Med seg i arbeidet har hun hatt forsker Jan Kåre Hummelvoll. Rannveig kjenner Fekjær godt fra før, ikke minst gjennom arbeidet med forskningsrapporter om senteret for noen år tilbake.
 

Torsdag presenterte Rannveig den rykende ferske rapporten på 45 sider med undertittel ”et kvalitetssikringsprosjekt basert på brukererfaringer”.

Forskerne konkluderer med følgende: ”Det var forventet at denne brukerundersøkelsen ville gi kunnskap om etterverntilbudets overføringsverdi og om det bør anbefales som et ledd i behandlingskjeden for personer med mer langvarige psykiske vansker. Forskernes syn på dette er at opplegget ved Fekjærtunet, med noen justeringer, har kvaliteter og potensiale til å fylle et manglende mellomledd mellom spesialisthelsetjenestens institusjoner og ulike kommunale tjenester”.

 

 


Ranveig Aure Juvkam 

 

For Fekjær psykiatriske senter har det stor verdi med forskere som på denne måten setter søkelys på ulike sider ved senterets virksomhet. Det er viktig for den videre utviklingen av senterets behandlingstilbud i takt med samfunnets behov og krav.

 

 

 
Noen av de involverte": fra venstre: Tor Anders Perlestenbakken (FPS) Grete Skogly (FPS)Gunhild Haug Blakstvedt (FPS, poliklinikk) Ragnhild Lian Eriksen (FPS)Elisabeth Akervold Kampen (NAV Valdres) Randi Opdal (NAV Oppland) Eldor Bråten (forfatter av jubileumsbok for FPS)Bjørg Lie (Sør-Aurdal kommune) Christina van den Broek (FPS) Rannveig Aure Juvkam (ansvarlig for brukerundersøkelsen ved Fekjærtunet overgangsboliger) Elling Fekjær (FPS) Per Sætness (rådgiver for FPS. )