Sist oppdatert: 08.06.2011 21:35

Merkevarebygging av Valdres – har det noe for seg?

KJELL ARNE BERNTSEN

Å designe en lekker logo eller finne opp et fancy navn er ingen kunst. Langt vanskeligere er det å få folk til å huske logoen eller navnet, og få dem til å forbinde det med noe som øker sjansene for kjøp og besøk.

Forskjellen mellom et varemerke og en merkevare ligger nettopp her.
Et  varemerke er kun et grafisk symbol eller en ordkombinasjon (f.eks. Coca-Cola). En merkevare er den verbale delen av varemerket.

En merkevare er alle de tankene og assosiasjonene som skapes oppe i ditt hode når du ser eller hører om merkevaren. Et varemerke er kun selve symbolet uten disse assosiasjonene knyttet til seg. Det er derfor stor forskjell på ha et varemerke og kunne tilby markedet en merkevare.

Hva har dette med  Valdres å gjøre ?
En merkevare er ikke bare et produkt vi finner i butikkhyllene – merkevare kan også være en hel region.
I Valdres Natur og Kulturpark  er visjonen for 2017: Valdres - landets sterkeste regionale merkevare. Valdreslogoen er varemerke. Valdres er merkevaren. Slagordet er: skjerper sansane - “Valdres skjerpar sansane”.  Dette går igjen i all vår kommunikasjon.

Norge er inndelt i 70 regioner som Valdres og mange av disse har sterke geografiske merkenavn innen sine grenser. Eks.: Lofoten- Trollveggen-Geiranger-Holmekollen – alle disse gir deg sterke assosiasjoner.

Valdres alene som navn kan ikke bygge merkevare uten fellesbidrag.
Det er innholdet i produktet og de positive opplevelsene som følger med som bestemmer om vi kan lykkes. Det må  være Valdreskvalitet i alle ledd.

Det politiske Valdres har sagt at vi skal bygge merkevaren gjennom landbruk, reiseliv, foredling, helse, natur og kultur. For å få dette til må alle samarbeide;  næringsliv – kommuner og befolkning. Alle må være opptatt av å levere kvalitet i alle ledd – uansett næring.

Valdresregionen har 17200 hytter og fritidshus,  og det bygges drøye 270 nye enheter årlig. Disse står for en betydelig del av verdiskapningen i Valdres – i tillegg er hytteeierne gode ambassadører.

Sør–Valdres, og ikke minst Hedalen, ligger nærmest det store hyttemarkedet og har  historisk lengst erfaring. Tilrettelegging, involvering og dialog med hytteeierene bygger tillit og merkevare.
Kan Valdres bli landets beste hytteregion ?

Som i alle andre sammenhenger har vi kun en sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk.  Er du i førstelinjetjeneste  ut mot kunde /gjester privat eller offentlig, så er det der slaget står!

Valdresvert-kurset som arrangeres årlig, handler om nettopp dette -   kompetanse om Valdres samt en basisinnføring i salg service og vertskapsrollen. I løpet av året vil nærmere 800 stykker ha tatt kurset. Forhåpentligvis gjør dette noe med dem som besøker oss og kjøper varer og tjenester i Valdres. De får en positiv opplevelse og som forsterker assosiasjonene.

Valdres, Vassfaret, Beitostølen, Fønhus, rakfisk, Sandemo – alle disse har en fellesnevner – på nasjonalt nivå vekker disse navnene assosiasjoner med positive fortegn. Dette er et stort fortrinn å bygge videre på.

Gjennom de siste årene har det vært stor aktivitet og engasjement i Sør Aurdal – bevisstgjøring på egne sterke merkevarer, å bygge kvalitet rundt disse  og markedsføre dem under egne logoer understøttet med merkenavnet Valdres. Et stort engasjement fra innbyggere, lag og foreninger og ikke minst enkeltpersoner med ideer og rikt initiativ har vært gjennomgangstonen.

Engasjementet rundt familien Skogstad under  Valdresdagen i Oslo viser hvilken interesse som er ute blant folket.  I løpet av 2011 og 2012 vil  Sør-Valdres ha et forsterket mediafokus – la oss sammen utnytte dette igjennom samarbeide og felles målsetting – Valdres  - landets sterkeste regionale merkevare.

Ha en god sommer!
Kjell Arne Berntsen
Daglig leder Valdres Natur og Kulturpark