Sist oppdatert: 11.05.2011 16:09

Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker til Sør-Aurdal
Temadag, økt skolekvalitet i Sør-Aurdal

OLAV KRISTIAN HUSEBY
 

Torsdag 19. mai vil Sør-Aurdal Høyre arrangere åpent møte, hvor vi vil diskutere arbeidet i skolene i Sør-Aurdal.

Det blir innlegg ved Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, som er Høyres skolepolitiske talskvinne, Fylkestingsrepresentant Jørand Ødegaard Lunde fra Oppland Høyre og Willy Ensink fra Ungdomsprosjektet til skolene i Valdres.

Representanter fra lensmannsetaten og skolene i Sør-Aurdal vil også delta. Møtet vil bli holdt på Sør-Aurdal Ungdomsskole kl. 19.00.

Sør-Aurdal Høyre og Elisabeth Aspaker vil denne dagen besøke tre av skolene i kommunen, der hun vil møte lærere, rektorer og elever. Det vil også bli tid til et besøk hos bedriften Bagn Tre & Møbler as.

Elisabeth Aspaker er selv utdannet lærer og er stortingsrepresentant for Høyre (2005 – 2013) og sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Vi ser frem til denne dagen hvor vi sammen kan sette fokus på det gode arbeidet som gjøres i grunnskolen i Sør-Aurdal og videre diskutere løsninger som kan gjøre skolen enda bedre for både lærere og elever.