Sist oppdatert: 11.05.2011 16:27

Fønhuskoia ved Strøen

ARNE HEIMESTØL
 

Tomta til Fønhuskoia er oppmålt, og nå starter arbeidet med rydding av tilkjørselsvei og tomt.

 

 

Ringerikes Turistforening kommer til å avholde tre store dugnader i år for prosjekt Fønhuskoia:

  • Lørdag 28. og søndag 29. mai blir det rydding av 600 m vei/samt tomt.

  • Lørdag 27. og søndag 28. august. Rydding av tomt og vei. Nedtaging og flytting av stabbur.

  • Lørdag 17. og søndag 18. september. Grunnarbeider tomt. Oppsetting stabbur.

– Vi håper at bygdefolk, turinteresserte, vassfarvenner, grunneiere og turistforenings medlemmer vil stille opp og hjelpe til på de kommende dugnadene, sier formann i byggekomiteen, Ole-Martin Høgfoss.


– Vi er i tillegg avhengige av å få hjelp fra lokale entrepenører til bl.a. opprusting av skogsbilveien inn til tomta etter rydding, samt nedtaging og oppsetting av stabbur (tømmerbil).

Påmelding til dugnadene kan gjøres til: Ole-Martin Høgfoss,
ole-m.h@online.no, mobil 975 35 103. Oppdatert informasjon vedr. dugnadene blir å finne på  som er hjemmesiden til Ringerikes Turistforening.

Bygging av Fønhuskoia er planlagt utført sommer/høst 2012.