Sist oppdatert: 13.05.2011 06:39

Var dette bjørnens lune hi?

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: PÅL JACOBSEN
 

Etter at vi skrev om bjørneobservasjoner i Vassfaret, har Pål Jacobsen tatt kontakt. I påska tok han en rekke bilder i nærheten av Strøen. Hedalen.no har bedt rovviltkonsulent Ole Knut Steinset vurdere disse.

 

 

– Bilde av spor i myr er vanskelig å bedømme, men det kan ikke utelukkes at det er bjørn som har vært på ferde, sier Steinset. – På høsten har bjørner ofte flere graveforsøk før de graver ut hiet de ligger i. Dette kan minne om et slik graveforsøk. I og med at det er flere andre dyr som kan grave i maurtuer, vil jeg ikke si det sikkert ut fra bildet at det er bjørn, men det er nok ganske sannsynlig.

 

Steinset forteller at det har vært en del trafikk etter en bjørn i Vassfaret i vår. – Filmen som Skogstad tok av bjørnen med viltkamera, er jo svært artig. Jeg var selv første gang inne i Vassfaret 11. april og så på bjørnespor flere steder i vegen ved Aurdalsfjorden, bl.a. like ved der den ble filmet 20. april. Filmen viste en nokså stor bjørn. Jeg fant hår både da og nå senere der han ble filmet. Prøver ble tatt for å få bestemt individet gjennom DNA-analyser. Lite snø har gjort at baksporing tilbake til noen hi ikke har vært mulig i vår.

 

Vandrer vidt

– Bjørnen som låg i hi ved Strøen for to år siden, har vi i ettertid fått interessante opplysninger om via analyserte DNA-prøver, forteller rovviltkonsulenten. – Første treff på DNA-analyser på han, var i 2006. Etter at bjørnen gikk ut fra hiet i Vassfaret for to år siden, har den vært flere plasser i Oppland, bl.a. Lillehammer, Søndre Land og Ringebu. Også en tur til Stor-Elvdal ble det i fjor sommer. Om det er denne bamsen som nå har vært tilbake i Vassfaret i vår, får vi først svar på til vinteren når årets DNA-analyser blir gjort.