Sist oppdatert: 16.05.2011 04:20

Hedalen stavkirke - 850-årsjubileum

ELDOR BRÅTHEN
 

De som har levd ei stund, husker antakelig 800-årsjubileet for kirka vår i 1960. Den gang var antakelsene om at kirka ble bygd ca. 1160, mer eller mindre mer eller kvalifisert gjetting. I dag vet vi at man traff temmelig godt. Årringsprøver som ble tatt for en del år siden, viser at tømmeret ble hogd vinteren 1161-1162.

Med grunnlag i dette bestemte Hedalen menighetsråd for en tid siden at 850-årsjubileet skal feires i 2013 og satte ned en jubileumskomite.

Menighetsrådet og jubileumskomiteen hadde sitt første fellesmøte 26. april. Det ble brukt til idédugnad og konstituering av komiteen.


Elling Fekjær ble valgt til komiteleder.
Øvrige medlemmer: Herman Sukke (nestleder), Kari Haldis Brenden, Ingeborg Aaslie, Mari Goplerud Rygg, Ingrid Gunderhuset og Eldor Bråthen.


Jubileumskomiteen hadde nytt møte 12. mai. På dette møtet fordelte vi en del oppgaver.
Planlegginga er, som man vil forstå, i tidlig startfase. Så langt satser vi på et hovedarrangement bestående av ”noe” på lørdag og festgudstjeneste søndag. Tidspunkt avhenger av svar på forespørsel.

Utenom hovedarrangementet tenker vi oss andre arrangement spredd utover jubileumsåret.

Det aller viktigste i forbindelse med jubileet, er tilslutning og deltakelse fra hele bygda, kort sagt ”folkedugnad.” Lag/foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å komme med: forslag, ønsker, ideer og evt. spørsmål, jo før jo heller.

På siste møte kom det fram forslag om fotoutstilling. Mari Goplerud Rygg er kontaktperson. De som har gamle foto vi kan få lov å kopiere og stille ut, bes ta kontakt med henne.

Arrangement basert på eksterne krefter tilpasses det vi kan klare, økonomisk og på annen måte.

Neste komitémøte avholdes 15. juni.