Sist oppdatert: 02.05.2011 07:49

1. mai i Sør-Aurdal 2011

TEKST: ROLF GUNNAR OLSEN
BILDER: VEGARDFOTO
 

Årets 1. mai markering i Sør Aurdal foregikk i Hedalen. Etter gudstjeneste i Hedalen stavkirke ble resten av programmet avviklet ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

Med Hedalen Musikkorps i spissen gikk et lite tog av deltakere en runde rundt skolen før man samlet seg innendørs.

 


 

Hedalen Arbeiderlag var dagens arrangør, og leder Emmy Bakkom ønsket velkommen til et program som også inneholdt kulturelle innslag.

Musikken står sterkt i Hedalen, og forsamlingen fikk høre Nordafør vårvise av Halvdan Sivertsen – nydelig framført av Caroline Brenden, og Om Våren med tekst av Halldis Moren Vesaas og musikk av Johan Sebastian Bach – like fint framført av Halvor Grønhaug. Begge sangerne ble akkompagner av Anne Margrethe Wilter.

 


 

 


Appell
I sin appell for dagen tok Emmy Bakkom et lite historisk tilbakeblikk på 1. mai-markeringer og konkluderte med at kampen for arbeidernes rettigheter på langt nær er over.

– Arbeiderpartiet må fortsatt være ei vaktbikkje når det gjelder lønn og velferd. Sentralisering med påfølgende lang reisevei for elever, studenter og arbeidstakere har gjort hverdagen tøff. Sosial dumping med innleiing av underbetalt utenlandske arbeidstakere representerer også et problem.
 

Bakkom konkluderte med at den viktigste oppgaven for Sør Aurdal Arbeiderparti er å komme over fra vedtak og ord til handling.

Programmet besto også av allsang akkompagnert av Guri Amundsplass.
Etter en god pause med godt drikke og mye godt å spise var det duket for dagens hovedtaler.

Tale for dagen
Hedalen hadde fått besøk fra Lillehammer. Styremedlem i Oppland Arbeiderparti, Hans Kristian Enge, var dagens hovedtaler.
Innledningsvis kom han inn på det som skjer rundt om i verden, hvor undertrykte mennesker gjør opprør mot regjeringer som styrer for å sikre sin egen velferd i stedet for å la landene få oppleve demokrati og menneskerettigheter.

Siste dagers hendelser i Nord Afrika og Midt-Østen ble brukt som eksempler. – Revolusjoner som finner sted i Nord-Afrika og Midt-Østen, må styres innenfra og bare støttes ydmykt fra andre regioner.
Spesielt minnet Enger om Norsk Folkehjelps aksjon for å bedre palestinernes situasjon.

 


 

Enge kom så tilbake til Norge og refererte til slagordet ”Arbeid til alle” og spesielt 1. mai-oppropet ”Arbeid gir velferd”.

I sin tale var han opptatt av virkningen av å ha en jobb man ønsker. Enge presiserte at det var viktig å hjelpe ufrivillig deltidsansatte til fast ansettelse og viste til at sjøl om Europa har vært gjennom en økonomisk krise, har man i Norge klart å skape flere nye arbeidsplasser.

I sin omtale av politiske motstandere nevnte Enge spesielt Frp og mente at den største trusselen mot velferdssamfunnet, er økt bruk av oljefondet og skattelette. – Skattelette skaper ingen arbeidsplasser.

Enge var sterkt imot forslaget om å svekke Postens stilling og ville at alle i landet skulle kunne motta post seks dager i uka. Han pekte også på farene ved for mange midlertidig ansatte og økt bruk av vikarbyrå.

– Mange skriker etter større innsats fra staten, jeg er tydelig på at staten bygger ikke rundt om i kommunene. Det er i kommunene velferden skapes, og det er nødvendig med aktive lokalpolitikere dersom dette skal lykkes.

Som en avslutning på sin tale presiserte Enge at flertallet i Norge bør eie ressursene. – De to viktigste oppgavene framover er

  1. Arbeid til alle – arbeid gir trygghet

  2. Omsorg – vi blir flere eldre og dette blir det neste store løftet for velferdsstaten.

Det viktigste er å gi alle mennesker trygghet – trygghet i alle faser av livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Berit Hauglien med fana ho har brodert til Hedalen Arbeiderlag.