Sist oppdatert: 22.05.2011 19:58

Vil diskutere både bjørn og gaupe

ARNE HEIMESTØL
 

Jeg er skeptisk til at vi bare skal få uttale oss om gaupe, sier bonde og Frp-politiker Tor Einar Fekjær og viser til høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt som skal behandles i formannskapet tirsdag.

 

Fekjær forteller at han de siste årene har mistet opp mot 10 % av de voksne sauene han sender på beite. Mattilsynet sender informasjonsbrev til dyreholdere som de siste år har hatt så store tap av beitedyr, at det overskrider grensen for det som kan aksepteres innenfor rammen av dyrevernlovens bestemmelser.


Normaltapet for sau/lam etter data fra organisert beitebruk i perioden før 1990, da det var lite rovvilt i regionen, er beregnet til 1,5–3 % med overveiende fjellbeite, og 2-4 % i kommuner med overveiende skogsbeite, leser vi i saksframlegget.
 

– Jeg frykter at dette skal gjøre det umulig å sende sauer på utmarksbeite. Det vil være slutten på sauehold i Hedalen, sier Fekjær.
– Bjørnen er nemlig den største utfordringen for oss, og i vårt område skal vi egentlig ikke ha stedbundne dyr av det slaget.

 


Om ikke lenge slippe sauene på sommerbeite.