Sist oppdatert: 31.05.2011 06:18

Håper på byggestart før nyttår

ARNE HEIMESTØL
  Bompengeproposisjonen for Fønhus-Bagn kom ikke til Stortinget før ferien. Dette betyr at den tidligst kommer opp i slutten av oktober.
– Godtar samferdselsdepartementet at vi lyser ut anbud med forbehold om at Stortinget vedtar proposisjonen, kan vi likevel være i gang med utbyggingen før nyttår, sier ordfører Kåre Helland
.

– Jeg er lei meg for at Vegdirektoratet har gått så tungt inn i bompengespørsmålet, men gleder meg over at det er sterk politisk vilje til å få bompengeproposisjonen på plass.

– Hvilke tanker gjør du deg om FrP som foreslår å omdisponere midlene slik at Bagn–Bjørgo bygges ut først?

– Dette er helt urealistisk. Denne strekningen blir ikke ferdig planlagt før i 2013. Fønhus–Bagn har en annen status, her kom anleggsplanene nylig på plass. Når Stortinget har vedtatt utbyggingen, og anbudskonkurransen er avsluttet, er vi klare til å starte opp. Det er fullt mulig å igangsette for eksempel tunellarbeider på vinteren.