Sist oppdatert: 06.05.2011 07:45

HSV starter opp igjen

ARNE HEIMESTØL
 

Foreningen Hedalen Skoles Venner har startet på prosjekter som skal gjennomføres i 2011. I første omgang prøver vi å gjøre ferdig en del arbeid før 17. mai.

 

Denne uka ble resten av veden som så lå igjen nedenfor skolen, fjernet. To store trær som ble tatt av vinden i vår, ble også tatt med.

Kvist ble kjørt gjennom fliskutter. Tre traktorer med mannskap har vært i sving, og vi kan notere 17 arbeidstimer på dette prosjektet.
Skog som står nedenfor gjerdet, er HIL sitt ansvar, og de har varslet ytterligere rydding til høsten.

 

Gesimskassene ved kjøkkenet, tekstilrommet og mot barnehagen skal byttes i nærmeste framtid. – Flere har sikkert lagt merke til at skiltet som ble satt opp i fjor, er tatt ned. Årsaken er at gesimskassene som vender ut mot skoleplassen, har fått mer maling. Skiltet kommer på plass igjen med det første.


Bedene som skal få nye vekster, er rammet inn med trykkimpregnert materiale. Berit Åsli er prosjektleder for beplantning. Hun kjøper inn duk som legges over jorda og sørger for at nye planter kommer på plass. Over duken planlegger vi å dekke til med bark, og sårene i asfalten foran bordene håper vi å kunne reparere med kaldasfalt.

 

Ingunn Kana og Frode Ildjarnstad Eriksen er prosjektledere for gjenstående malearbeider. Maledugnaden vil pågå i to perioder; fram til 1. juli og fra ca. 15. august til ca. 1. oktober.

 

På taket over gymnastikksalen vil det bli utført fagarbeid i sommerferien. Hensikten med disse arbeidene er først og fremst å stoppe vanninntrenging.
I første del av november planlegger vi å skifte vinduer i gymnastikksalen. Det er vinduer over den nye veggen - mot barnehagen - som det er helt nødvendig å skifte ut.

 

Endelig kan vi fortelle at det er satt ned ei arbeidsgruppe som planlegger renovering av skolekjøkkenet/kjøkkenet i samfunnsdelen. Dette prosjektet håper vi kan gjennomføres i 2012.

 

Til disse arbeidene trengs det mange villige hender. Vi tror at hvis et stort antall frivillige stiller seg til disposisjon, kan vi over tid nå langt. 811 dugnadstimer i 2010 ga svært synlige resultater. Det som skal skje i 2011, vil ikke være like synlig, men svært nødvendig for å ta vare på skolebygget og samfunnsdelen som et samlet bygdesamfunn ønsker å beholde.
HSV har et femårsperspektiv på sitt arbeid, og vi har nå gjennomført 1/5 av denne perioden.