Sist oppdatert: 05.05.2011 05:20

Flytte? Bo? Trives?

OLAV KRISTIAN HUSEBY

Etter å ha brukt mye tid på å studere Sør-Aurdal kommunes sine plusser og minuser, sitter jeg igjen med blant annet dette spørsmålet: Hvorfor skal folk bo i Sør-Aurdal?

Jeg vil tro at man flytter til våre grender på grunn av vakker natur, god plass, hyggelige nærmiljøer, gode skoler, sunne fritidstilbud og sikre arbeidsplasser. Hver og en av disse er en meget god grunn til å bo i vår kommune. Men, befolkningsveksten i Norge gir ingen økning i folketallet her hos oss. Hvert år kommer flere mennesker flyttende fra plasser som ligger langt fra vårt distrikt. Det kan være mennesker fra Nederland som søker frie naturområder, en fra Polen som søker arbeid, en fra England som bare søker forandring eller en italiener som har funnet kjærligheten. Felles for disse er at de finner lykken i Sør-Aurdal. Men hvorfor flytter flere mennesker fra kommunen? Vi som har vokst opp i denne perlen, er vi ikke klar over hvor fint vi har det i Valdres? Hvorfor blir ikke de unge boende her?

Sør-Aurdal mangler kanskje en del interessante arbeidsplasser, uteliv, daglige kulturtilbud eller godt utbygd lokal kollektiv transport. Leirskogen mangler de fleste av disse tilbudene, allikevel er Leirskogen en av to kretser i vår kommune som har en vekst i folketallet. Hva mangler resten av kommunen?

På 70- tallet, da jeg gikk på ungdomsskolen, var det over 70 elever i hvert årskull på skolene, men nå er det kanskje bare 40. Hvor blir det av barna? Nei, de blir ikke blitt borte, de er ikke født.

Det er fint å bo i Sør-Aurdal og vi må fortelle det til flere, slik at de kan ta del i dette gode liv.  Befolkningsvekst er nøkkelen til god økonomi, fulle klasserom og mennesker i alle tomme hus. Dette kan være en eksamensoppgave for vordende politikere frem til høstens valg, men også nettopp du kan markedsføre Sør-Aurdal Kommune som et godt sted å arbeide, bo og ikke minst vokse opp.

Disse linjer inneholdt nok flere spørsmål enn svar, men vi trives her i skogen, på fjellet og nede ved elva og derfor skal folk bo i Sør-Aurdal.