Sist oppdatert: 06.05.2011 23:19

Nytt bygdemøte om montessori-skolesøknaden

 

Det innkalles til nytt bygdemøte på Lokalet fredag 20. mai kl. 19.00.

I bygdemøtet fredag 6. mai orienterte stiftelsesstyret om søknaden som er sendt til Utdanningsdirektoratet. Møtet debatterte også om søknaden bør trekkes eller opprettholdes. Formuleringen i innkallingen gjorde at en ikke kunne stemme over om søknaden skal opprettholdes eller trekkes.
 

Nytt møte på Lokalet fredag 20. mai kl. 19.00.

Myndige personer med bostedsadresse Hedalen har stemmerett på møtet. Fullmakter til å stemme på vegne av inntil tre personer godtas pr. fremmøtt.

Agenda:

 1. Valg av møteleder
   

 2. Valg av referent
   

 3. Informasjon fra styret
   

 4. Debatt
   

 5. Avstemming om søknad sendt til Utdanningsdirektoratet angående Montessorriskole i Hedalen skal opprettholdes eller trekkes.

Spørsmål angående søknaden kan på forhånd sendes til leder i styret for Stiftelsen Hedalen Montessoriskole leiknyha@bbnett.no. Vi oppfordrer alle som kan, til å møte. Det blir enkel bevertning. Hedalen bygdeutvalg.