Sist oppdatert: 12.03.2011 18:07

Vassfaret leirskole våren 2011

GEIR, ANNE INGUNN OG GRETE
  Vi på leirskolen får iblant litt spørsmål om hva som skjer i løpet av ei uke, hva slags elever vi får og hvem som jobber her, så da vil vi forklare litt.

Stort sett får vi elever hit som har sin leirskole i 7. klasse. Det er som oftest elever fra Bærum kommune eller fra bykommunene i Vestfold og Østfold. Belegget er godt, og vi har bestillinger på leirskoleopphold helt fram til 2016/17. Vi håper interessen vil fortsette også i årene fremover selv om vi ser at kommuneøkonomien rundt i Norge fører til at flere leirskoler mister en del kommuner som kunder. Dessverre er det også noen leirskoler som legger ned av den grunn.

I løpet av ei uke hos oss rekker vi å danne oss et hovedinntrykk av elevene, og stort sett vender de ”godsida” ut på leirskolen. Elever som ofte opplever nederlag på skolen, ”blomstrer” ofte hos oss og får mange gode opplevelser i de praktiske oppgavene. Samarbeid og teambuilding står sentralt i alt vi gjør.

Under følger en oppramsing av de vanligste aktivitetene våre:
 • Ei vanlig leirskoleuke på vinterstid inneholder natt-tur til lavvoen vår med bålkos og spennende Fønhus-fortellinger, skileik, båltenning, guppevis snøhulegraving, stavkirkeomvisning og langtur på fjellet med fortellinger fra Vassfaret. I tillegg får elevene en grundig undervisning i fjellsikring og om Hedalen stavkirke.
   
 • På barmarksleirskole har elevene også samarbeidsoppgaver, kanopadling, tussetur til Tølleberget med spennende Fønhus-fortellinger De får opplæring i kart og kompass, fjelltur fra Fledda til Bjørke med undervisning i lav og flora/fauna, sagn og historier fra Vassfaret. De får stavkirkeomvisning og tur langs elva fra Landsensaga til Kursgården. Her får de prøve skliing i fossen, de lærer om å overleve i naturen, lage bål og finne himmelretningene.
   
 • To av kveldene stiller elevene opp med underholdning.
   
 • Bussturene benyttes også til å gi undervisning. Her oppsummeres turene, elevene får guiding gjennom bygda og et innblikk i hvordan det er å vokse opp i Hedalen.

Det er et veldig solid og gjennomarbeidet opplegg som har utviklet seg gjennom mange år som vi bare får gode tilbakemeldinger på. Elevene vurderes kontinuerlig under uka, vi jobber ut i tanken om at alt du gir oppmerksomhet, vokser. Vi bruker mye ros på alt som er bra.

Målet er at elevene skal få gode opplevelser og bli glade i naturen. De skal føle at det går an å bruke naturen til rekreasjon. Ofte må man være glad i noe for å verne om det og det prøver vi å få til; at de skal bli glad i det de finner i skog, fjell og mark og lære seg trygg ferdsel i fjellet.

Vi holder som kjent til på Vassfaret Kursgård. Her bor elever og lærere i ”betebeitski- hytter”. I hovedbygget har vi undervisningen, måltidene og underholdningen. Kursgårdens ansatte sørger for vasking og matlaging, og maten og hyttene er elever og gjestende lærere veldig fornøyd med! I det hele tatt har vi et flott samarbeid med de som jobber på Kursgården. Siden samarbeid står så sentralt, starter elevene uka med å lære seg hvordan de skal leve sammen ved å inngå avtaler om alt fra sengeplass til tilmålt dusjetid.


To av de som sørger for den fantastiske maten. Suvitti og Prasad.

Geir og Anne Ingunn har kommunale lærerstillinger i Sør-Aurdal. Dette innebærer et godt samarbeid med skolekontoret på Bagn. Leirskolen fører til god reklame for kommunen og fører til god markedsføring av Vassfaret og Hedalsfjellet.

Som oftest leier vi inn ekstrahjelp og assistenter til fjellturene.
Gjennom skoleåret låner vi ut en god del utstyr til elevene. Hvis noen av dere som leser dette har noe skiutstyr som ikke er i bruk, ta gjerne kontakt med oss.

Litt om de som jobber her
Geir Stillingen underviser og er administrasjonslærer. Han har fått en grundig opplæring i leirskolelærerjobben av Anne Ingunn dette året, og føler nå at han har kommet godt inn i opplegget. Han flytta til Hedalen i sommer, er gift og har to barn, snart 36 år og opprinnelig fra Hemnes i Aurskog - Høland . Han kan fortelle at han har blitt godt tatt i mot i bygda. – Det er ei bygd med godt samhold, trivelige mennesker og engasjement. Jobben som leirskolelærer er drømmejobben, det gir masse gode opplevelser og frisk luft. Det er hektisk i perioder, men det er helt klart verdt det.


Anne Ingunn Grønhaug fikk fast lærerstilling sist vår, etter å ha jobbet som assistent siden 2004. Hun har fått god opplæring av Grete og Harry Østerås, noe som har kommet godt med etter at hun har fått mer og mer ansvar for hvert år. – Det å være leirskolelærer er drømmejobben. Kjekt å være så mye ute, og å være i aktivitet hele tiden. Samtidig er det spennende å møte så mange forskjellige mennesker.
Anne Ingunn jobber også som vertskap på leirskolen. Dvs. at hun bor på leirskolen, styrer måltider og er tilgjengelig ved behov.

Etter først å ha vært lærer på Søbekkseter leirskole i 21 år og deretter i 13 år på Vassfaret leirskole, valgte Grete å gå av med AFP fra lærerjobben sist vår. Harry og Grete spøkte ofte med at leirskolen var det tredje barnet deres, og da var det vel på tide å slippe taket litt før det 14. året på Vassfaret leirskole tok til.

Grete er imidlertid fremdeles bedriftsleder og eier av leirskolen og har nå mest med markedsføring og bestillinger, generelt kontorarbeid og logistikk å gjøre. Hun prøver å unngå å bli ”sjuende far” i huset og deltar ikke i undervisningen lenger, men noen råd og litt veiledning blir godt tatt i mot av Anne Ingunn og Geir. Ellers jobber Grete som styremedlem i Norsk leirskoleforening med sikring av leirskolesystemet, både mot kommuner og departement. Siste møte i februar med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet gir grunn til optimisme for barn som skal på leirskole.

Grete er meget godt fornøyd med sine nye lærere, synes de møter elevene både med entusiasme og kvalitet. De er fullstendig klar over at en leirskolelærer ikke kan ha en dårlig dag, men må være blid, opplagt og tilstede for gjestene når de er på besøk.

Grete synes også det er godt å registrere at arven etter Harry blir riktig forvaltet, men det er nok som en besøkende lærer fra Hvaler sa da han kom på leirskolen nå i vinter: ”Det mangler en søyle her”. Det er klart at etter så mange år i arbeid med barn og unge i fjellet her, er han en del av helheten ennå. De tusenvis av kilometerne han tråkket opp løype gjennom vintrene, ofte med snø til knes og noen ganger i over meteren med nysnø, står det stor respekt av. Det samme med tusener av bål og snøhuler i løpet av de 35 årene han fikk som leirskolelærer, før han gikk bort forrige høst. Han bidro helhjertet til et solid produkt som vi håper vil være der i mange år framover.


Fjellhilsen fra
Geir, Anne Ingunn og Grete

 • Se leirskolens hjemmeside her.