Sist oppdatert: 16.03.2011 21:49

Fortsett å gjøre det dere gjør!

ARNE HEIMESTØL
 

– Det er viktig å ta vare på lokalsamfunnet. Det virker positivt inn på egen psykisk helse. Dette sa professor Tom Sørensen da han, sammen med Berit Øygard, la fram resultatene av undersøkelsen "Lokalsamfunn, livskvalitet og psykisk helse" på helselagets årsmøte onsdag kveld.

 

Det ble delt ut 320 skjema, og 259 ble levert inn igjen. 248 er med i resultatene. Sørensen mente at helselagets innsats med å dele ut og samle inn spørreskjemaene bidro til den høye deltakelsen. – Ettersom så mange deltok, gjør det at vi kan stole på resultatene.


Når en ser på de ulike kategoriene som går på lokalsamfunnet: initiativ og samarbeid, ledelse i lokalsamfunnet, kontakt og kommunikasjon i lokalsamfunnet, tro på framtidig økonomisk levedyktighet og fritid og rekreasjon – og sammenligner alle de lokalsamfunnene som var med i undersøkelsen – skårer Hedalen høyest på samtlige av nevnte områder, sa prosjektleder Berit Øygard til Hedalen.no i november.

 

Undersøkelsen ble gjennomført etter at skolesaken var avgjort. Sørensen tror at den kan ha påvirket resultatet.

 

– Dere bør fortsette å gjøre mye av det dere gjør i dag, og vi kommer gjerne tilbake hvis lokalsamfunnet ønsker det, sa professoren som arbeider ved Universitetet i Oslo.

  • Leserne er velkomme til å bruke forumet til samtale om undersøkelsen.

Grafisk framstilling av noen av resultatene


Det er dyktige folk i styre og stell her i Hedalen.
 


Jeg føler et sterkt fellesskap med dem som bor her i Hedalen.

 


Her i Hedalen er det godt med lag og foreninger for de fleste
.

 


I Hedalen tar man godt vare på sine eldre.


Det er vanskelig å få kontakt med folk her i Hedalen.

 


Det er mye krangel og fiendskap mellom folk her i Hedalen.

 

 
I Hedalen er vi flinke til å stå sammen og få til ting.
 


I Hedalen er det grupper som er svært forskjellige og har lite med hverandre å gjøre.

 

Her er en stige med 10 trinn. Hvis vi tenker oss det høyeste trinnet på denne stigen står for det best mulige livet du kunne tenke deg, og det laveste trinn for det verst mulige liv du kunne tenke deg. Hvilket trinn ville du si passer best på ditt nåværende liv?