Sist oppdatert: 17.03.2011 16:25

Sør-Valdres i fokus

KJELL ARNE BERNTSEN
  Tirsdag 15. mars var det samlet nærmere 25 personer på Ildjarntunet i Hedalen. Valdres Natur- og Kulturpark hadde invitert representanter fra næringsliv, kirke, museum, organisasjoner, kommune og individuelle aktører i Hedalen og Sør Valdres.

Samlingen startet med en kort presentasjon av det regionale virkemiddelapparatet (Valdres Destinasjon – Valdres Næringshage – Valdresmusea og Valdres Natur og kulturpark) ved regionkoordinator Kjell Arne Berntsen.

Kundan Rockstad oppsummerte medieoppmerksomhet, veiskilting inn til området og framtidig profilering av regionen mm.
Hedalen har mange sterke merkenavn og kvaliteter som er viktige for merkevarebygging ikke bare av området, men for hele Valdres.

Det har vært mye positivt mediafokus på området det siste året og spesielt kommende NRK film fra Vassfaret. Hovedtema for møtet var hvordan man kan få størst mulig effekt ut av dette fokuset i tiden fremover. Hvilke tiltak skal til for videreutvikle og kvalitetssikre eksisterende tilbud og opplevelser?

Hedalen skiller seg ut med mange særegne kvaliteter som urørt natur og skogshistorie i Vassfaret. Ikke minst forfatterskapet til Mikkjel Fønhus har videreformidlet sterke historier om menneske og natur.
I tillegg har Hedalen en sterk kulturarv i Hedalen stavkirke og Bautahaugen samlinger.

Den siste delen av møtet ble viet fokus på hvordan dette skal utnyttes. Engasjerte deltagere kom med flere titalls ideer og innspill til løsninger.
Samarbeid og samspill var en gjennomgangsmelodi i møtet. Tanken er å følge opp med flere møter å fokusere på 3-4 arbeidsområder.
Kan Hedalen bli “Den Gyldne Omvei” - en opplevelsesportal inn i Valdres?

Næringsutvikling, verdiskapning, bolyst, kirke, natur og kultur var aktuelle fokusområder som det skal jobbes videre med. Det er håp om at flest mulig lokale bidragsytere blir med i det videre arbeidet.


Sonja Bordewich fra Nord Garthus Gård ledet engasjerte deltager i ide-diskusjonen.


Mange gode ideer om tiltak fra deltagerne


Merkevarebygging er også samhandling – spille på samme lag i samme drakt.