Sist oppdatert: 29.03.2011 06:54

Sure penger

ARNE HEIMESTØL
 

I 2009 ble vannet i borebrønnen på Bergsrud gård plutselig borte. Dette skjedde samtidig med oppstart av det offentlige vannverket i samme område.

 

Styret i Bautahaugen samlinger mente det kunne være en sammenheng mellom hendelsene og henvendte seg til kommunen.

 

De to borebrønnene ligger ca. 100 meter fra hverandre og på omtrent samme høyde i terrenget. Fagfolk styret har vært i kontakt med, forteller at de nesten ikke kan huske å ha opplevd en lignende sak.
 

Ny brønn måtte bores på Bergsrud, og nytt pumpeutstyr ble kjøpt inn. Det nye borehullet er 150 meter dypt, noe som medvirket til at utgiften ble stor. Til sammen kostet ny løsning 165.000 kroner.


–Dette ble et stort økonomisk løft for oss, forteller styremedlem Tor Ingar Nordby. – Kommunen vil ikke påta seg noe ansvar for det som har skjedd, så det betyr at vi har tapt midler vi kunne ha brukt til andre gode formål.
 

Bergsrud gård har hatt inntekter fra skogen som hører til gården. I tillegg fikk man en tilleggsarv på 60 000 kroner. Disse midlene gikk med til å skaffe nytt borehull.
 

Stiftelsen har for tiden svært lite penger. Det er vanskelig å finne inndekning for de årlige stiftelseskostnadene på ca. 20 000 kroner.