Sist oppdatert: 03.03.2011 06:01

Nesten 4 000 000 i pluss

ARNE HEIMESTØL
  – Vi fikk et minus på 500 000 til KLP, men korrigeringer fra staten utgjorde 2 000 000 kroner i pluss. Strømmen ble dyrere enn antatt, men viktigst av alt: Sør-Aurdal kommunes regnskap for 2010 viser et foreløpig overskudd på nesten 4 millioner kroner.

– Vi har nå betalt ned igjen underskuddene fra tidligere år, og trolig unngår vi Robæk-lista, forteller ordfører Kåre Helland. Nå skal kommunerevisjonen gå gjennom regnskapet, og resultatet av deres arbeid er ventet 10. mars.

– Det er ikke et poeng at kommunen skal drive med store overskudd. Noe usikkerhet må vi dessuten regne med. Det er for eksempel ikke så lett å styre utgifter til KLP, sier Helland som også forteller at kommunen har solgt noen eiendommer. Inntektene fra disse salgene har ikke gått inn i regnskapet for 2010, men er satt på disposisjonsfond.

Helland konstaterer at flere tjenesteområder har hatt et stort mindrefor-bruk og roser tjenestelederne for god budsjettdisiplin.